Webbutveckling för Svenskt Trä

  I snart 15 år har Elecosoft utvecklat webbplatsen byggbeskrivningar.se tillsammans med Svenskt Trä. Svenskt Trä är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna och verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. En del i detta är att ta fram och distribuera byggbeskrivningar. Samarbetets start Arbetet med att ta fram de populära byggbeskrivningarna…

Läs mer