Fortsatt utveckling av verktyg för klimatpåverkan i Bidcon 2018.1

Från och med version 2018.1 av kalkylprogrammet Bidcon är det möjligt att räkna på klimatpåverkan för projekt inom anläggningsbranschen. Detta genom ett fortsatt tätt samarbete mellan Elecosoft och samhällsbyggnadskonsulten Tyréns. Tidigare har det enbart varit möjligt att räkna på klimatpåverkan för byggprojekt, men nu blir det alltså möjligt att redan i kalkylskedet analysera klimatpåverkan även…

Läs mer

Räkna med KL-trä i Bidcon

Nu släpps version 2018.1 av kalkylprogrammet Bidcon. I discplin Bygg introducerar vi för första gången byggdelstyper för KL-trä. KL-trä har snabbt gjort ett kraftigt avtryck på marknaden. Materialet tilltalar då det är ett byggelement som är tvärstyvt och tåligt i förhållande till sin låga vikt, och ger möjligheter till stora spännvidder och rationellt och snabbt…

Läs mer