Tillbaka

Information om inloggning
 
Login första gången
  • Användare: Ert organisationsnummer, 6-10 tecken (endast siffror)
  • Lösenord: Ert organisationsnummer, 6-10 tecken (endast siffror)
 
Ange kontaktuppgifter
Vid första inloggning ombeds ni ange kontaktuppgifter och välja ett nytt lösenord.
 
Efterföljande login
  • Användare: Ert organisationsnummer (som tidigare)
  • Lösenord: Ert nya lösenord som skapades vid första login.
 
Om inga kontaktuppgifter angivits logga in med organisationsnummer även efterföljande login.

TIPS:
När Ni angivit Era kontaktuppgifter kan ni senare välja att logga in med ert organisationsnummer eller e-postadress.
 
Mer info
Mer info!
 
Glömt lösenord
Glömt lösenord?