Kalkylprogrammet Bidcon för bygg, anläggning, el och VS - Elecosoft  
Elecosoft
 

Kalkylprogrammet Bidcon för bygg, anläggning, el och VS

Bidcon

Programmet kan levereras med en eller flera databaserna bygg, anläggning, el, VS och elkraft. Oavsett om det handlar om anbud, produktionskalkyler eller förvaltnings-processer gäller det att snabbt finna de mest kostnadseffektiva lösningarna som uppfyller ställda krav. Bidcon hjälper dig att säkerställa detta och har många fördelar som gör att du får ett stöd i ditt kalkylarbete.
Programfilm Bidcon El
Standardinställning för visning är 480p, för högre kvalitet välj HD under inställningar för filmen.

Ett kalkylprogram för små och stora företag

Fördelar med Bidcon:

 • Gör snabbt en strukturerad och detaljerad kalkyl
 • Välj från våra omfattande uppslagsböcker
 • Justera enkelt innehållet i kalkylposterna efter de förutsättningar som gäller i ditt projekt
 • Montagetider kopplade till tidlistor och prislistor finns lätt tillgängliga
 • Jämför lätt dina priser mellan olika prislistor och effektivisera dina inköp
 • Gör tid-, lyft- och avropsplaner samt förenkla din projektplanering
 • Sammanställ kalkylen till ett anbud
 • Dokumentera strukturerat och professionellt med hjälp av proffsiga rapporter och utskrifter
 • Bidcon är moduluppbyggt vilket gör att programmet kan utvecklas tillsammans med ditt företag

Uppslagsböcker

Bidcon innehåller en mycket omfattande databas med uppslagsböcker som är direkt kopplade till prislistorna. Här får man direkt information om tid/kostnad och du hämtar lätt in detta i din kalkyl, antingen detaljerat och/eller med våra Sammansatta Element.

Mallar

För att snabbt komma igång med din kalkyl finns färdiga kalkylmallar som lätt kan redigeras och sparas efter egna önskemål.

Priser

Tack vare Resurser (neutrala artiklar) kan du få fram lägsta pris oavsett fabrikat. Prissättning kan ske antingen från dina prislistor/rabattbrev, eller med systempriser. Bidcon fungerar även utan någon prislista tack vare systempriser.

Tid

Tiderna hämtas normalt från ATL-listan. Givetvis finns det möjlighet att manuellt justera tider och det går också att skapa helt egna tidlistor. Eftersom du har tillgång till hela ATL-listan är det enkelt att planera entreprenaden.

Rapporter & Utskrifter

Med hjälp av dynamiska rapporter visas den information som du själv önskar. Detta gör att du kan känna dig helt trygg när du lämnar ditt anbud.

Inköp

För att snabbt och enkelt sammanställa allt material som behövs till projektet finns det en kalkylsammanställning. I denna sammanställs inte bara artiklar från prislistan utan även montage och offertmateriel som t.ex. centraler och armaturer. Eftersom prislistorna är kopplade till Bidcon gör du snabbt beställningsunderlag. Översikten på valda prislistor gör det lätt att välja lämplig inköpskälla.

Utveckling för framtiden

Bidcon är tredje generationens kalkylprogram och det fortsätter kontinuerligt att utvecklas i samarbete med våra kunder. Programmet är utvecklat i modern teknik vilket öppnar nya möjligheter och gör det möjligt att möta marknadens krav idag och imorgon.

Fördelar med Bidcon:

Bidcon el stationar

Bidcon Bygg

Bidcon för bygg

Till kalkylverktyget Bidcon är det möjligt att allteftersom företaget utvecklas och behoven förändras lägga till en eller flera moduler, för att få tillgång till fler funktioner och därmed ytterligare öka nyttan med programmet.

Konto

Med modulen Konto ges användaren på flera olika sätt möjlighet att hantera uppgifterna för ekonomiskt konto i programmet. Bidcon levereras med ett tomt register för ekonomiska konton. I detta register kan man både importera en färdig kontoplan eller skapa en egen. Med hjälp av denna modul finns det möjlighet att kontosätta grundregistrets alla resurser och därmed också de kalkyler man gör. När din kalkyl är klar kan du på ett mycket enkelt sätt få ut en budget, dvs summa pengar per konto.

Omkostnadskalkyl

Med modulen Omkostnadskalkyl kan du detaljerat kalkylera projektets omkostnader på ett särskilt kalkylark. I kalkylmallen som ingår vid köp är omkostnaderna uppdelade på Etablering, Drift, Avetablering och Slutrengöring. Hela omkostnadskalkylen består av PR (produktionsresultat) som kan redigeras med avseende på Mängd och Innehåll. Självklart kan du också skapa din helt egna omkostnadskalkylmall.

Mängdimport

Med modulen Mängdimport har man möjlighet att importera externa mängdfiler till ett projekt. Importformatet ska vara antingen som Text- eller Excelfil. När mängderna väl importerats går det på ett smidigt sätt att prissätta mängdposterna med hjälp av Bidcons register.

Omkostnadskalkyl

Med modulen Omkostnadskalkyl kan du detaljerat kalkylera projektets omkostnader på ett särskilt kalkylark.
I mallkalkylen som ingår vid köp är omkostnaderna upp-delade på Etablering, Drift, Avetablering och Slutrengöring. Hela omkostnadskalkylen består av PR (produktionsresultat) som kan redigeras med avseende på mängd och innehåll. Självklart kan du också skapa din helt egna omkostnadskalkylmall.

Lägeshantering

Med modulen Lägeshantering har ni möjlighet att ”dela upp” er kalkyl. Exempel på olika lägen kan vara Hus A, B, C eller Våning 1, 2, 3 etc. I Bidcon har man möjlighet att arbeta med lägen i tre hierarkinivåer. Det finns även möjlighet att skriva ut kalkylen fördelad eller sorterad på lägen (samtliga eller ett urval), samt givetvis också summeringar på olika lägen.

Kostnadsavstämning

Modulen Kostnadsavstämning innebär att ni kan arbeta med olika budget-, kostnads- och avstämningsfunktioner. I denna modul finns även möjlighet till import av fakturor. Dock krävs det nästan alltid en företagsanpassning av importen beroende på vilket ekonomiprogram som används. Det finns två alternativa sätt att stämma av projekt, det ena är att arbeta med återstående kostnader och för anläggare finns alternativet att arbeta med upp-arbetade mängder.

Offerthantering

Med modulen Offerthantering finns möjlighet att på ett bra sätt samla alla offerter till ett projekt på ett ställe. Det sker på ett separat kalkylark kallat Offerter som har vissa specialfunktioner. Offertkalkylposterna går också att BD-koda, Kontosätta samt Lägesfördela. Med offerthanteringsmodulen ges det även möjlighet till separata påslag på slutsidan avseende offertposterna.

Detaljkalkyl

Med modulen Detaljkalkyl kan du kombinera byggdelstyper, produktionsresultat, resurser och manuella rader i en och samma kalkylpost.
Det finns en del fördelar med detaljkalkyler som man idag inte klarar med en byggdelstyp. Ni erhåller ytterligare ett led avseende ”matematik” och ni kan placera flera byggdelstyper tillsammans. Det går att fritt styra detaljordning och införa både manuella kalkylrader och rubriker. Dessutom kan ni sätta kapaciteter på enskilda resurser av typ yrkesarbetare och maskiner. Denna funktion kan användas både i Nettokalkylen och i Omkostnadskalkylen.

Produktionskalkyl

När ett projekt övergår till ett produktionsskede, kan man byta från Kalkylskede till Produktionskalkyl. Vid bytet till produktionskalkyl öppnas dialogen ”Lägg till – ÄTA”. Här fylls startförutsättningar i för hur ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) i projektet/kalkylen ska hanteras avseende pris och tid. Skapar en möjlig ÄTA-koppling med projekthanterings programmet Sitecon.

Miljöberäkningar

Di comnimu santis sime dolupta aboratest occusdaeped et eaquam, commoll aborum fugiatum ditatquidis qui quat eos con necae dicil inci omnimaximus et officim porpor anti omniasp elenimus eatenda ndebis abo. Bor sus cullaut quat faccuscipsam quis dolupta ecaecusaero bla num licto es dolor alis et ex estiatum dolorerum et fuga. Ximenihita quatquo cum as quis nulparias si doluptur? Quiscil imus ra natiorum id qui diassi nonsernam seque intem que parit, is et, sum dipsa consecea dolorrores sae pelibus quatur sum eum corehendis inihilia cus.

BIM

Di comnimu santis sime dolupta aboratest occusdaeped et eaquam, commoll aborum fugiatum ditatquidis qui quat eos con necae dicil inci omnimaximus et officim porpor anti omniasp elenimus eatenda ndebis abo. Bor sus cullaut quat faccuscipsam quis dolupta ecaecusaero bla num licto es dolor alis et ex estiatum dolorerum et fuga. Ximenihita quatquo cum as quis nulparias si doluptur? Quiscil imus ra natiorum id qui diassi nonsernam seque intem que parit, is et, sum dipsa consecea dolorrores sae pelibus quatur sum eum corehendis inihilia cus.

Nivåer i Bidcon El

Vårt kalkylprogram för el finns i tre olika användningsnivåer. Var du ElWind användare vid övergången till Bidcon fick du automatiskt Bidcon professional.

Tabellen nedan visar våra olika programnivåer – Bidcon Light, Bidcon Professional och Bidcon Advanced.

Nivåer i Bidcon

Molntjänst

Ett säkert och enkelt sätt att använda våra programvaror.

Du kan också hyra Elecosofts programvaror tillsammans med serverplats för att ytterligare förenkla din vardag. Vi kan garantera dig en driftsäker lösning utan att du behöver blanda in en extern IT-konsult eller din IT-avdelning – det enda du behöver är en dator med Internetanslutning. Lösningen gör det möjligt för ditt företag att använda en gemensam server där alla på företaget som kör programmet kan ta del av samma information snabbt och effektivt oavsett var de befinner sig. Detta ger ökad tillgänglighet och premierar det mobila kontoret. Idag kan vi erbjuda molntjänst för våra programvaror Sitecon, Bidcon och Plancon. Molntjänst är en säker och enkel lösning som passar såväl små som stora företag.

 • Enkelt att komma igång.
 • Programmet är installerat och klart att använda. Du får en ikon på ditt skrivbord och en inloggning – sen är det bara att köra.
 • Alla programuppdateringar görs av oss och du får automatiskt ta del av dem.
 • Programmen körs på Citrix server vilket gör att det inte är några problem med en låg uppkopplingshastighet. Det fungerar bra t.ex. med GPRS och 3G uppkopplingar.
 • Inget behov av att investera i en egen server eller Citrix Server för att ta del av fördelarna med gemensam lösning med åtkomst för alla i företaget, oberoende av plats.
 • Minimalt behov av hjälp från IT-konsult, IT-avdelning.
 • Ger dig möjlighet att fokusera på ditt företags kärnverksamhet.
 • Ökad säkerhet då servern står placerad i en driftsäker hall på annan geografisk plats.
 • Backuper tas automatiskt flera gånger per dag.
 • Investeringskostnaden uteblir och du får istället en fast månatlig hyreskostnad.
 • Elecosoft kan garantera en driftsäker lösning med optimal funktionalitet.

Dokument

Bidcon EL (pdf)

Utbildningar – få ut mer av dina program

Vi erbjuder utbildning i alla våra programvaror för att du snabbt ska lära dig programmet och få ut mesta möjliga av din investering.

Förutom våra programutbildningar kan vi erbjuda utbildning i bland annat kalkylmetod. Våra kurser ges som öppna utbildningar på ett flertal platser i Sverige. Vi tillhandahåller även anpassad utbildning på ort eller distans.

Bidcon utbildning för El

 
Skriv ut sidan
 

Följ oss

Facebook

Senior utvecklare sökes

Vi söker nu en senior utvecklare till vårt kontor i Skellefteå som vill vara med och utveckla framtidens programvaror för byggbranschen. På Elecosoft kommer du att ingå i ett team […]

 
 
 
https://www.elecosoft.se/ https://www.elecosoft.se/wp/wp-content/themes/consultectema

Vi använder cookies för bästa kundupplevelse. Vill du veta mer om vad cookies gör, läs här. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av cookies.

Stäng