Webbutveckling för Svenskt Trä

  I snart 15 år har Elecosoft utvecklat webbplatsen byggbeskrivningar.se tillsammans med Svenskt Trä. Svenskt Trä är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna och verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. En del i detta är att ta fram och distribuera byggbeskrivningar. Samarbetets start Arbetet med att ta fram de populära byggbeskrivningarna…

Läs mer

IV Produkt och Elecosoft i samarbete

IVP Designer utvecklas i nära samarbete mellan IV Produkt AB och Elecosoft.   IV Produkt är en av Nordens ledande tillverkare av energisnåla och miljöriktiga luftbehandlingsaggregat. Elecosoft har, i nära samarbete med IV Produkt AB, utvecklat företagets produktvalsprogram IVP Designer, där användaren kan projektera och dimensionera ett eller flera luftbehandlingsaggregat. Programmet genererar måttsatta aggregatskisser som…

Läs mer