Kundpriskatalogen och Datamedia för VVS levereras inte

Vi levererar inte längre Kundpriskatalogen, Kundprisnyckel, Grossistprislistan, Kundprislistan ASCII eller Inventeringslistan.

Förklaring

När Consultec blev Elecosoft var detta ytterligare ett steg i vår strategi att fokusera på att utveckla IT-stöd som ökar effektivitet och lönsamhet. Som ett led i den fokuseringen har vi löpande analyserat vår portfölj för att hitta utvecklings-och förbättringsområden. Analysen visar tyvärr att vi de senaste åren har haft en kraftigt nedåtgående trend på efterfrågan av våra produkter Kundpriskatalog, Kundprisnyckel, Grossistprislista, Kundprislista ASCII samt Inventeringslista.

Därför har vi valt att lägga ner dessa produkter för VVS. Vi vill tacka för långt och troget samarbete runt dessa produkter och hoppas att vi i fortsättningen får möjlighet att istället samarbeta med er kring våra andra system, lösningar och framtidssatsningar för kalkylering, projektplanering, projekthantering etc i ert bolag.

För mer information, kontakta

Marie Letell, produktledare
Elecosoft Consultec AB
Tel. +46(0)470 32 98 04
marie.letell@elecosoft.se