DK Outsource blir samarbetspartner för Bidcon i Singapore

Elecosoft utökar med en ny partner i Singapore, DK Outsource Ltd.
Detta är ännu ett steg i vår vision att göra Bidcon tillgänglig för en större marknad genom internationell satsning.

Dennis Kwok på DK Outsource Ltd är kommenterar samarbetet:
– Vi är glada över att kunna arbeta med Elecosoft eftersom deras breda portfölj av programvaror täcker de flesta delarna av ett byggprojekt. Vi tror på Bidcon då man genom att använda programmet i sitt kalkylarbete kan uppnå en högre produktivitet och effektivitetsfördelar. Vi är därför mycket nöjda med att bli partner med Elecosoft.

Tomas Marklund på Elecosoft tror på en internationalisering av Bidcon:
– Våra möjligheter att bli internationella med Bidcon ökar med DK Outsource som samarbetspartner. De har erfarenhet av liknande produkter samtidigt som de har kunskap om byggsektorn i Singapore. Detta ger samarbetet bra förutsättningar för att lyckas.

Dennis vidareutvecklar sina tankar kring marknaden och potentialen för Bidcon i Singapore:
– Med dynamiken i Bidcon kan man själv definiera hur man vill arbeta, vilket är en stor fördel. Programmet är flexibelt och har anpassningsbara mallar och rapporter som gör det enkelt för användaren att identifiera den mest kostnadseffektiva lösningen och justera kalkylerna därefter. En annan fördel med Bidcon är att det går att använda i BIM-projekt. Marknaden i Singapore har nämligen växt markant när det gäller användande av BIM och kompatibla programvaror som ökar produktiviteten.
Vi kommer att marknadsföra Bidcon i byggsektorn, associerade konsulter som behöver uppfylla myndighetskrav samt etablerade företag som strävar efter att förbättra produktiviteten och konkurrenskraften.

Om DK Outsource
DK Outsource Ltd levererar produkter och tjänster kring projektekonomi till Byggsektorn. Kostnadsrelaterade tjänster omfattar bland annat anbudshantering, strukturerade kostnadsberäkningar, förberedelse av anbudshandlingar, revisioner och slutredovisning bland annat. Projektledningstjänster omfattar planering, resurshantering, arbetsplatsträffar, inköp och förhandlingar m.m.