Elecosoft och Beijer förenklar för gemensamma kunder

Beijer Byggmaterial och Elecosoft inleder ett samarbete som förenklar inköp av byggmaterial vilket spar tid och underlättar vardagen för deras gemensamma kunder. Med kalkyleringsprogrammet Bidcon från Elecosoft kan Beijers avtalskunder göra offertberäkningar med specifika Beijerartiklar och priser, vilket resulterar i snabbare och mer precisa anbudsprocesser.

Sedan 25 år tillbaka har Elecosoft utvecklat kalkylprogram för byggbranschen. Idag används kalkylprogrammet Bidcon av tusentals användare i Sverige.

Samarbetet mellan Beijer och Elecosoft kommer ge användaren tillgång till uppdaterade och reella inköpspriser från Beijer vid kalkylering. Detta kommer att innebära en ännu bättre kostnadskontroll för de Bidcon-användare som har Beijer som materialleverantör. Något som inte varit möjligt förut då man i Bidcon normalt arbetar med så kallade systempriser.

För våra gemensamma kunder kommer det att innebära att de kan kalkylera med specifika Beijer-artiklar, vilket förenklar arbetet och därmed leder till en snabbare anbudsprocess, säger Andreas Forsfjäll, Elecosoft. Denna nya funktion är en ny möjlighet i Bidcon, men man kan givetvis fortsätta använda systempriser precis som tidigare, fortsätter Andreas.

För oss på Beijer är detta ytterligare ett led i vår strävan efter att möta våra kunders önskemål och förenkla deras vardag. En tydlig trend är att våra kunder blir mer och mer digitala, kan vi förse dem med hjälpmedel som underlättar deras arbete vill vi göra det. Tillsammans med Elecosoft har vi hittat ett utmärkt verktyg för våra kunder. säger Johan Ellwén, Försäljningsdirektör på Beijer Byggmaterial.

Funktionen att använda Beijers prislista i Bidcon förväntas vara klar i samband med release av Bidcon 2017.1.