Eleco plc förvärvar Shire Systems Limited

Elecosofts engelska moderbolag har förvärvat Shire Systems Limited (“Shire Systems”), ett engelskt IT-företag med säte i Southampton. Shire Systems har positionerat sig som marknadsledande på Computerized maintenance management system (CMMS) i Storbritannien, dvs. datorstödda underhållslösningar.

Förvärvet är helt i linje med koncernens strategi och stärker koncernens befintliga utbud av mjukvarulösningar. Förvärvet gör att Elecosoft som koncern nu tar steget vidare till underhållsfaserna i byggbranschen.

Shire Systems har idag kunder inom tillverknings-, hälso-, sjukvårds-, bygg-, transport- och utbildningsindustrierna i Storbritannien.

 

För mer information; https://www.elecosoft.com/investor-relations/