God Jul & Gott Nytt År!


Vi tillönskar er alla en God jul och ett Gott nytt år!

2020 har på väldigt många sätt varit ett annorlunda år. Pandemin har skapat oro i världen och påverkat de flesta av oss, i olika grad. Både privat och yrkesmässigt. Men pandemin har också tvingat fram nya kreativa lösningar, beteendemönster och arbetssätt. När vi nu blickar tillbaka känner vi på Elecosoft oss stolta över hur vi hanterat detta ovanliga år. Vi har fortsatt tillhandahålla support på oförändrade nivåer och vidareutvecklat våra produkter med full styrka. Vi har till och med anställt under perioden.

Detta är givetvis tack vare er, våra fantastiska kunder som också oförtrutet fortsatt hålla hjulen rullande. Låt oss nu hoppas att vi snart lagt det värsta bakom oss och kan se fram emot en skön ledighet följt av en ljusning på alla fronter under våren. Så gör vi tillsammans vad vi kan för att hålla ut, hålla avstånd och förbereda oss för att bidra på bästa sätt till att göra 2021 till ett lyckosamt år för våra kunder, kollegor och företag.

Sköt om er!