Ny partner för Bidcon

Vi fortsätter att satsa internationellt med kalkylprogrammet Bidcon. Nu har vi knutit till oss en ny samarbetspartner på Nya Zeeland, konsultfirman Epoch LTD.

Detta är ett viktigt steg i rätt riktning för Elecosoft. Epoch Ltd har på kort tid visat att de är rätt företag att företräda Bidcon genom sin höga kunskapsnivå och sitt engagemang. De är mycket positiva till Bidcon och dess funktionalitet och de har en stark tro på att produkten snabbt ska kunna ta marknadsandelar i Nya Zeeland och Australien, Tomas Marklund, Elecosoft Consultec AB.

Lester Bryant på Epoch Ltd kommenterar samarbetet;
Vi är förväntansfulla inför att introducera Bidcon i Nya Zeeland och Australien. Att kunna göra detaljerade och exakta kostnadsuppskattningar är av stor betydelse på en marknad som vill effektivisera sitt arbete. Bidcon är absolut rätt programvara, av byggare för byggare.