Release av Bidcon 2021.1

Den senaste versionen av Bidcon och respektive databas finns nu tillgänglig.

Höjdpunkterna i version 2021.1

  • Förbättrad mängdimport. Exempelvis möjlighet att dra och släppa mängder till befintliga kalkylposter samt hanteringen runt uppdatering av mängder.
  • Ny funktion för kalkylvalidering som ger överblick av kalkylposter som bör kontrolleras. Exempelvis aktiva rader utan mängd, poster utan skikt och lägesglapp.
  • Förbättrade integrationer med Memmo (projekthantering) och Trimma INSIKT (projektuppföljning).

Läs mer i våra Versionsnyheter 2021.1 där du hittar detaljerad information om nyheter i denna version.