Elecosoft formar och förverkligar morgondagens miljöer

Elecosoft är ledande inom IT-verktyg och tjänster anpassade för bygg- och installationsbranschen. Idén bakom alla våra tjänster och program är att de ska förenkla din tillvaro med planering, kalkylering, design, projektering och uppföljning. Allt för att arbetet ska flyta på smidigt och för att du ska få tid över till din huvudverksamhet. Förutom tjänster kopplade till våra program erbjuder vi kundspecifik mjukvaruutveckling som tjänst.

Organisatoriskt är Elecosoft en koncern som består av moderbolaget Consultec Group AB samt dotterbolaget Elecosoft Consultec AB. Sedan 2003 ägs Elecosoft av brittiska Eleco plc. I Eleco plc har vi en stabil ägare som satsar på mjukvaruutveckling.

Rötterna i branschen

En av anledningarna till att vi i dag är marknadsledande inom flera områden är att vi är byggare och installatörer i grunden. Vi förstår branschens behov. Utan rötterna i branschen skulle vi aldrig kunna utveckla användarvänliga IT-verktyg som gör arbetet enklare för dig. Vi skulle inte heller på ett trovärdigt sätt kunna erjuda hållbara och kloka tjänsteuppdrag eller ge dig relevant utbildning och support. För oss räcker det inte med att kunna programmen, vi måste kunna branschen också.

Här finns vi

Elecosoft består idag av cirka 80 personer utspritt på olika kontor i Sverige och Europa. För att kontakta oss, klicka här.

Vi vill gärna bli fler. Kanske även din framtid finns på Elecosoft?
Kolla in våra lediga tjänster.

Vägen fram till idag

Elecosofts mål är att erbjuda mjukvaror och tjänster som bygger morgondagens miljöer, och gör arbetet
ute på arbetsplatserna effektivare, säkrare och lönsammare för såväl byggkoncerner som mindre företag.
Vi har över 3 500 kunder och kundkontor och mångdubbelt fler användare runt om i Sverige.

Här är några av milstolparna på vägen dit:

1974

Vi började som en avknoppning från ett byggföretag i Skellefteå 1974 och var inledningsvis ett arkitekt- och konstruktionskontor. Bolaget som då hette Utec Consulting ingick i en större koncern av bolag som bröderna Lövgren var involverade i på olika sätt.

1982

Mats Lövgren tar över som VD för Consultec AB (som senare blir Elecosoft). Mats strukturerar upp verksamheten och fastslår den affärsinriktning som gäller än idag. På 80-talet kompletterades serviceutbudet med datorverktyg allt mer och i början av 1990-talet startade utvecklingen av de IT-verktyg som i dag nått en marknadsledande ställning. Den första programvaran för byggbranschen som utvecklades var ett takstolsprogram. Verksamheten kring takstolsprogrammet bildade senare egna bolaget Construction Software Center Europe.

Ett samarbete med Norska DDS inleddes och sedan 1985 är Consultec Arkitekter & Konstruktörer AB återförsäljare av CAD programmet DDS CAD. DDS CAD var från starten ett CAD program inriktat mot småhustillverkare och kökstillverkare.

1989

Consultec AB köper Prisinfo i Växjö AB. Prisinfo i Växjö AB är ett dataföretag som utvecklat kalkylprogrammet Kalkyl2000. Detta var ett viktigt steg i Elecosofts historia eftersom det gjorde att vi fick ett kontor i södra Sverige och våra 200 första byggentreprenörer som kalkylkunder. Redan innan köpet hade utvecklingen av ett kalkylverktyg för byggbranschen påbörjats under namnet LexCon. Köpet innebar dock att ytterligare kunskap kom in i företaget och utvecklingen mot det som idag är BidCon tog fart på allvar.

1992

Fram till 1992 bedrevs huvuddelen av verksamheterna i Consultec AB. Under detta år bolagiserades de olika avdelningarna så att verksamheterna bedrevs i Consultec ByggProgram AB, Consultec Arkitekter & Konstruktörer AB och i Consultec ByggTeknik AB som 2002 namnändrades till Consultec System AB.

Statcon, konstruktionsprogrammet för takstolar lanseras i samband med en byggmässa. Vid samma mässa lanseras även kalkylprogrammet Lexcon.

1994

Ett samarbete med PlanMan Oy (heter idag Artemis Oy) inleds och Consultec Byggprogram AB blir återförsäljare av planeringsprogrammet Plancon.

1999

Staircon, vår programvara för design, försäljning och tillverkning av trappor, lanseras i Sverige, Norge och Finland. Utvecklingen av Staircon startades 1997.

2000

AMAConda, ett program som ger stöd vid upprättning av nya inköpsavtal lanseras under Nordbygg våren 2000.

2001

Consultec Byggprogram AB förvärvar Elanalys Data AB i Göteborg. Elanalys är ett tjänsteföretag med 12 anställda som utvecklar programvaror och utför konsulttjänster för elbranschen. Företagets program ElWind är marknadsledande i Sverige när det gäller kalkyl- och projekthanteringsverktyg för elbranschen. Consultecgruppen erbjuder därmed kalkylprogram mot både bygg- och elbranschen. I och med förvärvet övertar Consultec ByggProgram AB även rollen som återförsäljare av Febdok som är ett dimensionerings- och dokumentationsprogram för elinstallationer.

2002

Projekthanteringsprogrammet Sitecon har premiärvisning under Nordbyggmässan i Stockholm i mars 2002 och lanseras senare samma år.

Sedan december 2002 ägs Consultecgruppen av den brittiska koncernen Eleco Plc. I Eleco Plc har vi en stabil ägare som satsar både på mjukvaruutveckling och på byggverksamhet. Genom våra ägare ökar även våra möjligheter att lyckas internationellt, vilket var anledningen till att affären genomfördes.

2004

Consultec Byggprogram AB förvärvar Ten Data AB i Växjö. Ten Data är ett kunskapsföretag som i mer än 20 år utvecklat programvaror för VVS-branschen. Produktlinjen omfattar allt från kalkylprogram till skräddarsydda affärssystem och kunderna finns över hela landet. Nu är Ten Data en del av Consultec Byggprogram AB som därmed närmar sig målet att bli en komplett leverantör av programvaror för hela byggsektorn.

Staircon lanseras i Kanada och USA.

2005

En för VVS-branschen viktig verksamhet kan fortsätta. Det blev resultatet då Consultec Byggprogram AB förvärvade Katalogtjänst 2005. Tack vare förvärvet kan vi nu erbjuda kataloger och tjänster i både elektroniska och tryckta format.

2006

Genom ett samarbete med AddMobile kan Consultecgruppen erbjuda mobila lösningar för programvarorna Tenwin och Sitecon.

Eleco plc köper det brittiska bolaget Asta Development. I samband med detta tar Astas MD Michael McCullen över efter Mats Lövgren som Head of Software Division.

2008

BidCon – Nya generationens kalkylprogram lanseras för elbranschen.

2010

Consultec Byggprogram AB förvärvar Stockholmsföretaget Lubekonsult som är ett företag som erbjuder konsulttjänster och IT-lösningar inom ventilation. Förvärvet stärker Consultecs ambition att vara hela byggbranschens självklara samarbetspartner.

2011

Consultec Arkitekter & Konstruktörer AB förvärvar arkitektföretaget Nilsson & Sahlin Arkitekter. Med sin unika kompetens inom modern träarkitektur förstärker de Consultecgruppen och öppnar möjligheter till fler intressanta uppdrag över hela landet. Denna sammanslagning av två arkitektverksamheter är ett viktigt steg i utvecklingen av Consultec Arkitekter & Konstruktörer AB.

2012

Novator Projektstyrning AB förvärvas av Consultec Byggprogram AB. Genom förvärvet utökar Consultec sitt utbud med projektplaneringsprogrammet Powerproject samtidigt som organisationen förstärks kunskapsmässigt.

2013

Consultec lanserar en gemensam kommunikativ plattform för gruppens bolag och tydliggör sitt erbjudande genom att lyfta fram sina två verksamhetsben: Software och Services. Samtidigt lanseras en ny grafisk profil och en ny webbplats.

Ett samarbete med EL-Info i Växjö AB inleds samtidigt som Consultec slutar som återförsäljare av Febdok.

2015

Som ett steg mot att renodla verksamheten mot mjukvaruutveckling säljs delar av Consultec Arkitekter och Konstruktörer AB till Tyréns AB. Samtidigt förstärks samarbetet med Tyréns AB kring programvaror och programutveckling.

2016

För att underlätta samarbete med systerbolag, och som en satsning mot att bli ett etablerat varumärke internationellt byter Consultec namn till Elecosoft.
Det juridiska namnet Elecosoft Consultec AB förblir detsamma.

Att jobba hos Elecosoft


”Ett företag i ständig förändring”

Gudrun Norberg om att arbeta på Elecosoft:

”Mina första kontakter med Elecosoft skedde redan 1999 då jag externt hjälpte företaget med en del tjänster. Redan då upplevde jag Elecosoft som en bra part att jobba med, ett företag som lyssnade och tog till sig tankar och önskemål. Men som också stöttade och hjälpte till när det behövdes. Mina kontakter med Elecosoft fortlöpte och 2008 fick jag förtroendet att få en anställning i företaget.

Jag har haft och har förmånen att prata med väldigt många företagare som jobbar med att få praktiskt hantverk och administrativt arbete att gå ihop och jag har sett hur de fått hjälp med de program som vi erbjuder både avseende kalkyler, projektplaner och projektstyrning samt konstruktion, CAD-ritning och att rita trappor.

Jag får vara en del i ett stort pussel där vi har olika uppgifter men med samma mål – att hjälpa marknaden och specifikt dig som kund att ha framgång i ditt arbete.
Att få finnas i ett företag som tillsammans med branschen utvecklar produkter för framtiden och även utbildar och ger support i dessa, ger mig en tro på att vi tillsammans med er ska kunna se framtiden an med tillförsikt.”

Vill du bli en del av Elecosoft? Lediga jobb hittar du här.

Om Elecosoft

Koncernen Elecosoft utvecklar och levererar innovativa ideér och unika programvaror och tjänster.
Läs mer om koncernen på moderbolagets hemsidan www.elecosoft.com

Elecosoft worldwide

UNITED KINGDOM

Elecosoft UK Ltd
Elecosoft UK Ltd
Haddenham, Oxfordshire
+44(0) 1844 261700
www.astadevelopment.com
Developer and supplier of project and resource management software
Eleco Software
Eleco Software Limited
Aldershot, Hampshire
+44(0) 1252 267788
www.3darchitect.co.uk
Developer and supplier of 3D home design and visualisation software.

SWEDEN

Consultec
Skellefteå, Sweden
+46(0)10 130 87 00
www.elecosoft.se
Developer and supplier of software and services.

GERMANY

Asta Development GmbH
Asta Development GmbH
Karlsruhe, Germany
+49(0) 721 95 250
www.astadev.de
Supplier of project and resource management software.
Eleco Software
Eleco Software GmbH
Hameln, Germany
+49(0) 515 1822 390
www.arcon-eleco.de
Developer and supplier of 3D design software.
Esign Software
Esign Software GmbH
Hanover, Germany
+49(0) 511 856 14340
www.e-sign.com
Developer and supplier of solutions for the floor coverings industry.

USA

ElecoSoft USA

Elecosoft LLC
Dallas, Texas, USA
www.elecosoft.com

Supplier of project and resource management software.