Programvaror – för hela byggprocessen

Elecosoft är ett av Sveriges ledande företag inom IT-verktyg för för bygg- och installationsbranschen. Vi har tjänster och programvaror för framtidens hållbara byggande. Våra programvaror förenklar din tillvaro och gör byggprojekten tryggare, enklare och mer lönsamma. Från första offert till sista uppföljning.

Byggprogram från CAD till projektplanering

Våra användarvänliga programvaror är utvecklade i tät dialog med våra kunder, stora som små. De ger dig ökad kontroll och effektivitet i byggprocessens alla faser. Från projektplanering, CAD och konstruktion till kalkylering och dimensionering.

Samverkande fördelar med en produktportfölj

Elecosofts programvaror är fristående vilket gör att du kan växa med våra applikationer alltefter dina behov växer eller förändras. De kommunicerar också med varandra i hög grad vilket möjliggör både smarta och kostnadseffektiva genvägar i ditt arbete. Inget onödigt dubbel arbete. Inga osäkra inmatningar.

Våra programvaror

En produktportfölj som hjälper dig med projektplanering, CAD, konstruktion, kalkylering, dimensionering och projekthantering.

Kalkylering

En kalkylplattform med databaser, mallar och dynamiska rapporter.
En programvara för prissättning av ÄTA-arbeten enligt ventilationsbranschens à-prislistemall.
En kalkylprogramvara för ventilationsbranschen utvecklat av ventilationskalkylatorer.
En programvara för kalkylering av större anbud och projekt anpassat för VVS-branschen.

Konstruktion & produktion

Ett verktyg för effektiv dimensionering av pelare och balkar i stål och trä enligt Eurokod.
Programvara för design, försäljning och tillverkning av trappor.
Ett komplett CAD-verktyg för allt från skiss till produktionsstyrning, allt från en modell (BIM).
Skapa, redigera, markera och samarbeta i PDF-filer. (ex. ritningar, planer och dokument)

Projektplanering

Projektstyrning och riskanalys med tidplaner. Du skapar enkelt professionella tidplaner som du styr ditt projekt med.

Våra relationer - vad säger vår personal?

Det är värdefullt att ge regelbunden utbildning

Jag har arbetat med trappor sedan 1980 och tycker att det är en fascinerande bransch och produkt. Från att enda kraven var att trappan skulle uppfylla svensk norm och vara så billig som möjlig till idag då den är ett viktigt designelement i hemmet. På Elecosoft arbetar jag med programvaran Staircon som är ett konstruktionsprogram för trappor. Installationer, support och utbildning hör till mina arbetsuppgifter och det är sällan jag går hem utan att ha lärt mig något nytt! Att byta ut konstruktionsprogrammet är en stor omställning för ett företag och det är viktigt att de får bra hjälp med installationen och med att komma igång. Sedan är det värdefullt att ge regelbunden utbildning för att optimera användningen och visa nya funktioner. När jag är ute hos kunden studerar jag hur de arbetar för att kunna ge tips och finjustera. För mig är det skoj att se hur kunden arbetar och hur de utvecklas och kan jobba bättre och snabbare tack vare Staircon. Att de får nya möjligheter och kan växa.

Jan Arvidsson, Kundcoach Staircon

”Jag vill bygga långa relationer där båda parter växer”

Jag har bytt inriktning i min roll som kundcoach och kommer framöver framförallt arbeta mot våra rikstäckande kunder med många användare. Med många användare inom samma företag väcks såklart många användarfrågor som följd av diskussioner och personalomsättning. Dessutom kommer det ofta speciella önskemål om kundspecifika programanpassningar för att kunna tillgodose olika funktioner inom organisationen eller för att klara exporter till egna affärssystem och så vidare. Vi vill hålla en regelbunden dialog för att hela tiden lyssna av vilka behov som finns. Bygga relationen och skapa förtroende och trygghet genom att lyssna och hålla det vi lovar. Stora företag har ofta utsett en ansvarig som jag vill kunna stötta på bästa sätt. Samtidigt vill jag bredda kontaktnätet och vara tillgänglig för andra inom företaget. Målet är att ta fram en långsiktig plan för användarträffar och utbildningar samt fastställa referensgrupper inom företagen för att få in feedback för fortsatt utveckling av våra program. Det som känns roligt för mig är att bygga långa relationer där båda parter växer. Att se att både användandet av programmen och själva företaget växer. Att möta en nöjd kund.

Magnus Johansson, Kundcoach VS och ventilation

"Det viktigaste är att kunden är nöjd med den support vi ger."

”Min målsättning är att alla kunder ska få hjälp och känna sig nöjda med den hjälp de får. När jag avslutat samtalet så ska jag ha en bra känsla att jag hjälpt kunden framåt med sin fundering eller sitt problem. Vi är organiserade så att varje kund direkt ska få kontakt med de personer hos oss som är bäst lämpade för att svara på just det ärendet. Med min kunskap i de programvaror som jag ger support i så kan jag förhoppningsvis hjälpa kunden vidare med arbetet så att programmet används på ett effektivt sätt. I samtalen med våra kunder får jag också direkt feedback angående funktioner eller användarvänlighet i programmen. Det är värdefullt att få in dessa synpunkter och föra dem vidare till mina kollegor så att programmen kan bli ännu bättre. Vi är ett bra team på Elecosoft. Allas olika bakgrund gör att vi tillsammans kan förstå våra kunders behov och få allt nöjdare kunder!”

Ulla-Karin Johansson, Support