LubeÄTA

I programmet LubeÄTA skapar man enkelt egna à-prislistor av ÄTA-arbeten enligt branschorganisationernas à-prislistemall som levereras med programmet. ÄTA-specifikationer hanteras projektvis vilket ger en tydlig översikt över godkända respektive ännu ej godkända ÄTA-specifikationer.

Ett program för prissättning av ÄTA-arbeten enligt ventilationsbranschens à-prislistemall

Fördelar

  • Enkel och snabb prissättning av ÄTA-arbeten.
  • Ger översikt över alla ÄTA-specifikationer på ett projekt.
  • Enkelt att skapa egna à-prislistor.
  • Använder PLR och Svensk Ventilations à-prislistemall.

Á-prislistemallen

Svensk ventilation och Plåtslageriernas Rikförbund ger gemensamt ut en mall till à-prislista för ÄTA-arbeten i vilken varje entreprenör fyller i sina önskade à-priser. Denna mall innehåller även regler för hur avgående och tillkommande arbeten skall hanteras i en entreprenad. Mallen, en excelfil, levereras med LubeÄTA-programmet eller kan köpas separat.

Att göra en à-prislista

LubeÄTA-programmet innehåller funktion för att kunna fylla i önskade priser i en à-prislistemall.
Man kan utgå från sina normala kalkyllistor (som även används i Lubekalk) och ange önskad faktor på leverantörens bruttopris. Man kan även utgå från andra à-prislistor för att t.ex. räkna upp priser.

ÄTA-specifikationer

För varje ÄTA-specifikation på ett projekt kan anges en beskrivning vad arbetet avser samt läggas in en bild. Leverans och montage av utfört arbete prissätts sedan enkelt genom att ur à-prislistan välja önskad artikel och sedan ange mängden varvid leverans och montage prissätts. För t.ex. rektangulära kanaler och detaljer beräknar och prissätter programmet kanalyta och detaljtillägg. Även ytor för utvändig isolering beräknas utifrån kanaldimension och valt isoleringsutförande.

Utskrifter

För varje ÄTA skrivs en detaljerad specifikation ut. Utskriftens detaljeringsgrad gör att man enkelt kan följa prissättningen gentemot à-prislistan.

Lokal installation eller på server

Programmet LubeÄTA kan installeras på en lokal dator eller på en server. Fördelen med serverinstallationen är att endast ett program behöver uppdateras. Alla projekt och à-prislistor lagras på samma ställe och kan kommas åt från olika datorer.

Mätpenna

Vi säljer en egenutvecklad mätpenna som är framtagen för användande i kombination med våra program Lubekalk och LubeÄTA. Pennan kopplas in i datorns USB port och skala justeras inne i programmet. Pennan har två funktioner som gör den unik på marknaden och mycket uppskattat av våra användare. Dels har den taktil feedback i form av subtila ljud som markera för användaren att pennan tar emot värden, på så sätt kan fokus hållas på arbetet med pennan i trygg vetskap om att värdena läses in i programmet. Dessutom är pennan försedd med en röd bläckpatron så att du i realtid markerar det du mäter, när du mäter det. Pennan mäter både längder och punkter.

Dokument

Utbildningar – få ut mer av dina program

Vi erbjuder utbildning i alla våra programvaror för att du snabbt ska lära dig programmet och få ut mesta möjliga av din investering.

För LubeÄTA erbjuder vi företagsanpassade utbildningar och webbutbildningar.

Lube ÄTA

Installation

Singel
När enbart en användare behöver programvaran och är avsedd för installation på en lokal dator. Licensen kan flyttas mellan olika datorer.

Server
När flera användare behöver dela på programvaran från er egna servermiljö. Programmet installeras på antingen en server eller dator och licensen i en central server.