Lubekalk – tidsbesparande ventilationskalkyler

Lubekalks effektiva mängdningsfunktion underlättar mängdningen, den mest tidskrävande delen i en ventilationskalkyl. Lubekalk har en tidsbesparande mängdningsfunktion som med mätpennan (tilläggsprodukt) blir ännu snabbare och säkrare.

Ett specialutvecklat kalkylprogram för ventilationsbranschen

Fördelar

  • Snabb och säker mängdningsfunktion med mätpennan
  • Enkelt att byta kanalmaterial och isolering på mängdade beteckningar
  • Prissättning av mängdvaror med önskad leverantörs prislista
  • Använd medföljande montagetidlista eller gör egen

Mängdning

Snabb och säker mängdning av kanaler, detaljer och sakvaror. Utvändig isolering mängdas samtidigt med kanalerna och cirkulära kanaler kan mängdas med sådan noggrannhet att kalkylen kan användas vid materialbeställning. Eftersom mängdningsfasen är den del i kalkylarbetet som tar längst tid har stor vikt lagts vid att få en så snabb mängdningsprocess som möjligt och därmed stor tidsbesparing. Vid mängdningen finns ett antal tidsbesparande funktioner som t.ex. kopiering av tidigare mängder, multiplicering av lika våningsplan mm. För att ge högsta säkerhet vid mängdning sparas varje indata som en egen rad och för största flexibilitet mängdas kanalbeteckning och dimension.

Prisättning

Vid prissättningen väljs önskade prislistor. Mängderna kan prissättas med olika leverantörsprislistor, obegränsat antal gånger och sparas som olika kalkylalternativ.

Kalkylsammandrag

Resultatet av prissättningen visas i kalkylsammandraget där man gör de kompletteringar som krävs för att få en komplett kalkyl.

Lokal installation eller på server

Programmet Lubekalk kan installeras på en lokal dator eller på en server. Fördelen med serverinstallationen är att endast ett program och en prislista behöver uppdateras. Alla projekt lagras på samma ställe och kan kommas åt från olika datorer.

Utskrifter

Utskrifter av sakvaruförfrågningar sker till papper eller PDF för att sedan t.ex. e-postas.

Exportfunktioner

Från Lubekalk kan kalkylsammandraget exporteras till Excel. Vi anpassar gärna denna exportfunktion till ert unika Excel-ark.

Mätpenna

Vi säljer en egenutvecklad mätpenna som är framtagen för användande i kombination med våra program Lubekalk och LubeÄTA. Pennan kopplas in i datorns USB port och skala justeras inne i programmet. Pennan har två funktioner som gör den unik på marknaden och mycket uppskattat av våra användare. Dels har den taktil feedback i form av subtila ljud som markera för användaren att pennan tar emot värden, på så sätt kan fokus hållas på arbetet med pennan i trygg vetskap om att värdena läses in i programmet. Dessutom är pennan försedd med en röd bläckpatron så att du i realtid markerar det du mäter, när du mäter det. Pennan mäter både längder och punkter.

Dokument

Utbildningar – få ut mer av dina program

Vi erbjuder utbildning i alla våra programvaror för att du snabbt ska lära dig programmet och få ut mesta möjliga av din investering.

Vi tillhandahåller en grundkurs i kalkylprogrammet Lubekalk. Dessutom erbjuder vi även företagsanpassade kurser för ÄTA i Lubekalk.

Lubekalk utbildning

Installation

Singel
När enbart en användare behöver programvaran och är avsedd för installation på en lokal dator. Licensen kan flyttas mellan olika datorer.

Server
När flera användare behöver dela på programvaran från er egna servermiljö. Programmet installeras på antingen en server eller dator och licensen i en central server.