Memmo är ett molnbaserat projekthanteringsverktyg som fungerar som den sammanhållande länken i alla dina projekt. Här kan du till exempel registrera ÄTA och granska filer direkt i din smartphone, läsplatta eller laptop.

Lösningen är utvecklad för att ge bästa möjliga stöd för olika sorts projektledare, hantverkare, platschefer och arbetsledare i såväl små som stora företag.

Schemalagda webinar

Projekthantering i molnet

Memmo är ett molnbaserat projekthanteringsverktyg som passar både stora och små företag.
Molnbaserat innebär att du enkelt kan nå den informationen du behöver oavsett var du är. Projekthantering när den är som bäst!

 • null

  Projekthantering

  Skapa och administrera projekt, projektroller med kopplingar till företags-och personregister.

 • null

  Dokumenthantering

  Administrera, ändra och dela filer direkt via Memmo med hjälp av Office 365.

 • null

  ÄTA-hantering

  Sammanställ och hantera avvikelser och ÄTOR som dyker upp under arbetets gång.

 • null

  Dagbok

  Skriv dagboksnoteringar med arbetsstyrka, väder, dokument och bilder.

 • null

  Tidsregistrering

  Registrera tid från din mobiltelefon, surfplatta eller dator. Rapportera tid på ditt projekt och ta ut en rapport.

 • null

  Arbetsorder

  Registrera arbetsorder, sammanställ kostnader och ta fram fakturaunderlag.

 • null

  Anbudsförfrågan

  Skicka förfrågningar med full kontroll på vilka som läst förfrågan och vilka svar som kommit in.

Samarbeta med externa programvaror och parter

Integrerad med andra mjukvaror

Memmo är integrerad med ett urval av andra mjukvaror för att förenkla din vardag och effektivisera ditt arbete. Exempel på integrationer är kalkyl (Bidcon), dokumenthantering (Microsoft Office 365), fakturering (ex. Fortnox) med mera!
Läs mer om programvarukombinationer.

Bjud in externa parter till samarbete i Memmo

Genom de flexibla behörighetsinställningarna kan du bjuda in dina samarbetspartners att arbeta i ett specifikt projekt. Behörighetshantering på funktionsnivå gör att du enkelt kan skapa grupper som får unik tillgång till de funktioner i systemet de tilldelats. Projektunika rättigheter ger möjlighet att ytterligare fördela rättigheter till enskilda projekt.

Molnbaserat projekthanteringsverktyg med många funktioner

Memmo är vårt senaste projekthanteringssystem där all information finns enkelt och säkert i molnet. En kostnadseffektiv molntjänst för projektledare inom bygg- och installationsbranschen, där du enkelt kan nå viktig information var du än befinner dig.

Projektdagbok
Här finns en intuitiv dagbok som hanterar noteringar med bilder och registrering av arbetsstyrka på arbetsplatsen. I dagboken kan man även koppla dokument till dagboksbladen.

 

Avvikelser & ÄTA
Registrera smidigt både arbetad tid och manuella kostnader så du inte missar något vid debitering. Utifrån dina inställningar för omkostnader, entreprenörarvode och ev. avtalade à-priser genereras ett komplett fakturaunderlag. Du kan koppla dokument och bilder till avvikelsen och det finns möjlighet till beslutslogg för snabb hantering av ändringar. För Bidcon-användare finns även en kalkylfunktion.

 

Dokumenthantering
I dokumentarkivet har du möjlighet att spara alla typer av filer, inklusive mail till och från olika kontaktpersoner. Egendefinierade dokumentetiketter kan kopplas till filer för att förenkla sökning. Här finns också möjlighet att sätta status på dokument för att enkelt se vilka dokument som är färdigställda eller behöver slutföras.

 • Mallar: i Memmo finns också många färdiga dokumentmallar som kan användas i projekten.
 • Dela filer: filer i Memmo kan enkelt delas med externa parter utanför Memmo.
 • Microsoft Office 365: du kan använda dig av Office Online för att granska, redigera och spara filer.

 

Projektmallar
Skapa nya projekt med hjälp av mallprojekt som formar en grund till dina nya projekt och säkerställer att inga dokument kommer att saknas under projektet. Fördefinierade projektorganisationer gör det tydligt vem som gör vad i projektet. Använd färdiga mallar i programmet eller skapa enkelt dina egna.

Arbetsorder
I denna modul registrerar man arbetsordrar och fyller i uppgifter om vad som ska göras, samt tid och plats för när arbetet ska utföras. I modulen sammanställs även kostnader som ingår i arbetsordern och man får då fram ett fakturaunderlag som kan skickas ut till kunden.

 

Tidsregistrering
Flexibel tidsregistrering kan göras direkt ute i fält via din mobiltelefon, surfplatta eller dator. Rapportera tid på ditt projekt och ta ut en rapport på enklast möjliga sätt.

 

Kund- och leverantörsregister
I Memmo finns ett samlat register för alla kontakter, detta säkerställer att du alltid har kontaktinformationen tillgänglig när du behöver den som bäst. Du skapar enkelt nya roller och företagskategorier som kan kopplas till företag eller personer för att göra det ännu effektivare att hitta den information du behöver. Informationen nås och används sedan av alla andra moduler i programmet. Du sparar mycket arbete genom att bara behöva skriva in uppgifterna en enda gång.

 

Anbudsförfrågningar
Skicka ut anbudsförfrågningar med tillhörande underlag till flera UE/Leverantörer, utan att de ser övriga mottagare. Samtidigt har du full kontroll på vilka som läst förfrågan och vilka svar som kommit in.

Molntjänst

Säkerhet:
Molnmiljön som vi använder för att drifta Memmo är Microsoft Azure. Alla Memmo användare får ett konto i ett Active Directory som finns i Azure. All autentisering går via standardiserade protokoll (OAuth).

Memmo använder uteslutande krypterade förbindelser vid kommunikation med varje användares webbläsare (HTTPS), dvs. det är inte möjligt för någon extern part att avlyssna trafiken och på det sättet få åtkomst till känslig information.

Memmo är en molntjänst, där flera kunder delar på själva tjänsten. Däremot, har vi valt att låta varje kund ha sin egen Azure SQL databas. Detta för att garantera att inget kund-unikt data kommer att delas mellan olika kunder.

För att kunna hantera underhåll och felsökning har vissa anställda på Elecosoft möjlighet att direkt koppla upp sig mot kundens databas eller filyta i Azure-miljön. Detta regleras i vanlig ordning i avtalet mellan Elecosoft och kunden.

Systemkrav:
För att nyttja våra molntjänster måste klienten ha åtkomst till Internet (utgående trafik på port 443).

Tillgänglighet och säkerhetskopiering:
Drift och lagring för Memmo ligger i Microsoft Azure, i den region som kallas ”North Europe”, vilket betyder Irland. Mer information om Azure finns att läsa på https://azure.microsoft.com/sv-se/.

Valet av Microsoft Azure medför en hög grad av tillgänglighet för Memmo och bygger på redundans för att skydda mot eventuella fel i hårdvaran. Utöver detta, tas också regelbundet säkerhetskopior av kunders egna data, vilket kan återställas vid behov mot en avgift.

Lagring/Datamängd
Det finns ingen begränsning på datamängden som skickas till och från Memmo. Däremot finns det en begränsning i mängden data som lagras i Memmo. Priser som följer;

 • 0 kr för lagring av data upp till 50GB
 • 100 kr/mån för ytterligare 50GB lagring

Bidcon-kalkyler i molnet:
Kalkyler som kopplas till Memmo, kommer att synkroniseras och lagras i kundens unika kalkyldatabas i molnet. På så vis blir kalkylerna alltid tillgängliga från Memmo.
Det finns alltid en lokal kopia av kalkylen, lagrad i den lokala Bidcon databasen.

Nyckeln till att komma åt rätt kundinformation i Memmo, från Bidcon, är ”inbränt” i Bidcons programlicens.

Utbildningar - få ut mer av ditt molnbaserade verktyg

Vi erbjuder utbildning i alla våra programvaror för att du snabbt ska lära dig programmet och få ut mesta möjliga av din investering. Våra kurser ges som öppna utbildningar på ett flertal platser i Sverige. Vi tillhandahåller även anpassad utbildning på ort eller distans.

Utbildningar i Memmo

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för mer information om våra tjänster och projekthanteringsverktyg.