Projekthantering för byggbranschen – Sitecon – Elecosoft  
Elecosoft

Programvaror och tjänster som formar morgondagens miljöer

Elecosoft är ledande inom IT-verktyg och tjänster för bygg- och installationsbranschen. Genom en kombination av en gedigen branscherfarenhet och teknisk spetskunskap erbjuder vi tjänster och programvaror som verkligen löser dina behov av planering, kalkylering, design, projektering och uppföljning. LÄS MER

Våra programvaror

Elecosoft utvecklar effektiva och användarvänliga programvaror för hela byggindustrin och för hela byggprocessen. Det är vår hemmaplan och vår passion. Välkända program som hjälper dig med projektplanering, CAD, konstruktion, kalkylering, dimensionering och projekthantering. Och ännu mer är på gång. Våra programvaror utvecklas kontinuerligt efter våra kunders behov och vi introducerar kontinuerligt nyheter som kommunicerar med övriga Elecosoft-program och andras via tex BIM Cloud lösningar. Projektplaneringprogrammet Plancon Powerproject har anpassats efter våra kvalitetskrav och för att fungera tillsammans med övriga programvaror. Vi fortsätter samtidigt utbilda och supporta den "gamla" Plancon.

 

Kalkylering

 

En kalkylplattform med databaser, mallar och dynamiska rapporter.

 

Ett kalkylprogram för små och stora företag inom bygg- och anläggningsarbete.

 

Ett program för prissättning av ÄTA-arbeten enligt ventilationsbranschens à-prislistemall.

 

Ett kalkylprogram för ventilationsbranschen utvecklat av ventilationskalkylatorer.

 

Ett komplett system för kalkylering av större anbud och projekt anpassat för VVS-branschen.

 

Mätpennan som hjälper dig att enkelt göra linjära-, areal- och volymmätningar med precision vid beräkningar, budgivning eller planering.

Konstruktion & produktion

 

Ett verktyg för effektiv dimensionering av pelare och balkar i stål och trä enligt Eurokod.

 

Programvara för design, försäljning och tillverkning av trappor.

 

Ett komplett CAD-verktyg för allt från skiss till produktionsstyrning, allt från en modell (BIM).

Projekthantering

 

Projekthanteringsprogrammet som fungerar som den sammanhållande länken och håller ihop alla dina projekt med ÄTA-listor, dagbok, dokument mm.

Projektplanering

 

Projektstyrning och riskanalys med tidplaner. Du skapar enkelt professionella tidplaner som du styr ditt projekt med.

 

Plancon Planner är projektplaneringsprogrammet som hjälper till vid tids-, resurs- och kostnadsplanering.

 
SiteconSitecon är skräddarsytt för att ge bästa möjliga stöd för olika sorts projektledare, hantverkare, platschefer och arbetsledare i såväl små som stora företag. Programmet är till för såväl den vane projektledaren som den vanlige hantverkaren och hjälper dig med allt från att hålla koll på projektet till att snabbare få iväg dina fakturor. En intressant nyhet är Sitecon Webb som möjliggör registrering av arbetsordrar och tid direkt i din smartphone, läsplatta eller laptop.

Sitecon

 

Den sammanhållande länken vid projekthantering

Från tidrapportering till hantering av ÄTA-arbeten

    Sitecon innehåller bland annat funktioner för att:

  • Föra dagbok
  • Hantera ändrings- och tilläggsarbeten
  • Enkelt spara e-post och bifogade filer direkt till projektmappen
  • Registrera arbetad tid
  • Hantera arbetsordrar
  • Skapa dokument med hjälp av dokumentmallar
  • Arbeta med egenkontroller och checklistor med funktioner för avbockning och signering

Programmet gör det också möjligt att på ett smidigt sätt låta andra ta del av materialet, via e-postfunktioner eller genom att arbeta tillsammans i nätverk. Nedan kan du läsa mer om de olika modulerna i Sitecon.

Branschspecifika versioner

I grunden finns mallar för bygg och anläggning men Sitecon finns även i fem branschspecifika versioner. En för medlemmar i EIO (Elektriska Installatörsorganisationen), en för medlemmar i PLR (Plåtslageriernas Riksförbund) och MVR (Mekaniska Verkstädernas Riksförbund), en för medlemmar i TiB (Takentreprenörerna), en för medlemmar i Golvbranschen (GBR) och slutligen en version för VS-branschen.

Sitecon monitor

Moduler i Sitecon

Sitecon består av ett antal moduler (delar). Man kan med fördel arbeta med alla modulerna, men det är också möjligt att arbeta med några specifika moduler beroende på hur verksamheten ser ut och vilka behov som finns.

Dagbok

Föra dagbok är ett bra sätt att dokumentera det pågående arbetet på byggarbetsplatsen eller inom firman. I dagboken kan man även koppla bilder och dokument till dagboksbladen från det pågående arbetet.

Avvikelser & ÄTA

Här sammanställs de avvikelser och ÄTA (ändrings- & tilläggsarbeten) som dyker upp under arbetets gång. Möjlighet finns att koppla dokument till avvikelsen och för Bidcon-användare inom el, bygg och anläggning har modulen även en kalkylfunktion.

Dokumenthantering

I denna modul samlas alla dokument som hör till projektet, såsom kalkyler, tidplaner, ritningar, mail till och från olika kontaktpersoner, bilder och textdokument. Alla dokument sparar du i den mappstruktur som automatiskt skapas till projekten, detta gör att alla på ert företag hittar lätt.

Här finns också många färdiga dokumentmallar som kan användas i projekten. Inköpsmallarna kan enkelt skickas till flera mottagare med deras personliga uppgifter i sidhuvudet, utan att de ser övriga mottagare. För egenkontroller och checklistor finns ett speciellt dokumentformat med funktioner för avbockning och signering.

Kostnadsavstämning

Detta är en tilläggsmodul som programmet kan kompletteras med för användare av Bidcon/Lexcon. Här finns funktioner för att kunna göra en ekonomisk uppföljning av projektet. Budgeten skapas från din Bidcon-kalkyl och du väljer själv på vilken nivå avstämningen ska ske, t ex på konto eller på byggdel. Koppling mot ekonomisystem för inläsning av transaktioner är möjlig.

Tidrapportering

Tidrapporteringen är ett utmärkt verktyg för att fördela arbetad tid, resor mm på olika projekt och arbetsordrar. Informationen används sedan till att skapa bland annat faktura- och löneunderlag. Denna funktion finns även på webbben.

Arbetsorder

I denna modul registrerar man arbetsordrar och fyller i uppgifter om vad som ska göras, samt tid och plats för när arbetet ska utföras. Arbetsorden kan därefter skrivas ut, e-postas, skickas ut till Sitecon Webb eller nås via nätverksaccess. I modulen sammanställs även kostnader som ingår i arbetsordern och man får då fram ett fakturaunderlag som kan skickas ut till kunden. Modulen arbetsorder fungerar fullt ut både i Sitecon på kontoret och på webben.

Register

Här samlas alla uppgifter som rör företag, personer och projekt på ett och samma ställe. Informationen nås och används sedan av alla andra moduler i programmet. Du sparar mycket arbete genom att bara behöva skriva in uppgifterna en enda gång. Flera användare kan även jobba mot ett gemensamt register.

Sitecon Webb – En webblösning för arbetsorder och tidrapportering

Nu kan du både tidsredovisa och arbeta med arbetsordrar vart du än befinner dig! Med Sitecon Webb öppnas nya möjligheter till mobilitet och tidsvinster. All information synkroniseras till Sitecon på kontoret vilket gör att återkopplingen om pågående och utförda arbeten sker direkt. Projekten kan lättare följas upp och arbetet kan planeras på ett effektivt sätt.

Sitecon Webb

Sitecon Webb kommer du åt överallt där du har tillgång till Internetuppkoppling. webblösningen har ett responsivt användargränssnitt vilket innebär att den automatiskt anpassar designen till den aktuella skärmstorleken. Du väljer själv om du föredrar laptop, läsplatta eller smartphone.

Tidregistering

Registrera din tid på projekt och arbetsorder var du än befinner dig. I Sitecon Webb har du tillgång till alla projekt som registrerats i Sitecon. Detta innebär att du kan rapportera in all nedlagd tid direkt i systemet så fort arbetet är utfört. På detta sätt kommer tiden in till arbetsledaren som löpande kan stämma av projektet. Du kan signera din tid kontinuerligt så att administratören vet att den är klar för lönehantering och fakturering. Med Sitecon Webb kan du undvika separata tidsrapporter på papper.

Order

Sitecon Webb gör det enkelt att distribuera en registrerad arbetsorder i Sitecon direkt ut till användaren på en arbetsplats, med uppgifter om t ex var och vad arbetet avser. I din smartphone, läsplatta eller laptop kan du därefter komplettera arbetsordern med uppgifter om t ex förbrukat material och nedlagd tid och skicka tillbaka arbetsordern med de nya uppgifterna till Sitecon. En arbetsorder kan också skapas direkt i din smartphone, läsplatta eller laptop för att hämtas in till Sitecon och registreras i lämpligt projekt.

Branschspecifika versioner

Sitecon finns även i fem branschspecifika versioner. Detta innebär att de har tillgång till dokumentmallar som är anpassade till respektive bransch.

El-installatörer EIO

I denna version av Sitecon ingår även dokumentmallar från EIOFORM som är EIOs elektroniska blankettsystem framtaget för elbranschen. Det består av en mängd olika blanketter som bland annat kvalitetsäkringsystem och Entreprenad/Administrativa blanketter.

Plåt/Vent/Smide PLR/MVR

I denna version tillhandahåller vi medlemmar i PLR/MVR dokumentmallar från FR2000 Plåt och Vent. Det är ett system för verksamhetsledning som riktar sig till ventilationsföretag och plåtslagerier. Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. FR2000 underhålls av PLR/MVR som också tillhandahåller utbildningar i verksamhetsledningssystemet samt certifiering av medlemsföretag som inför detta. Mer information om FR2000-systemet återfinns på www.fr2000.se

VS-montörer

I denna version ingår även dokumentmallar anpassade för VS-branschen som är framtagna i samarbete med Produktblad direkt. Det består av en mängd olika blanketter som bland annat egenkontroller och riskbedömning.

Golvläggarna GBR

I denna version ingår även dokumentmallar anpassade för golvbranschen som är framtagna i samarbete med GBR. Det består av en mängd olika blanketter som bland annat egenkontroller och checklistor.

Takentreprenörerna TiB

I denna version ingår även dokumentmallar anpassade för takläggarbranschen som är framtagna i samarbete med TiB. Det består av en mängd olika blanketter som bland annat kvalitetsäkringsystem och Entreprenad/Administrativa blanketter.

Utbildningar – få ut mer av dina program

Vi erbjuder utbildning i alla våra programvaror för att du snabbt ska lära dig programmet och få ut mesta möjliga av din investering.

Vi tillhandahåller olika grundkurser för våra Sitecon användare. Grundkurserna är uppdelad och inriktad mot olika verksamheter. Dessutom erbjuder vi en kurs anpassad för dig som administrerar Sitecon.

Sitecon utbildning

 
Skriv ut sidan


Intresseanmälan Sitecon

Här kan du skicka ett meddelande till Elecosoft. Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

 
 
 

Följ oss

Facebook

Senior utvecklare sökes

Vi söker nu en senior utvecklare till vårt kontor i Skellefteå som vill vara med och utveckla framtidens programvaror för byggbranschen. På Elecosoft kommer du att ingå i ett team […]

 
 
 
https://www.elecosoft.se/ https://www.elecosoft.se/wp/wp-content/themes/consultectema

Vi använder cookies för bästa kundupplevelse. Vill du veta mer om vad cookies gör, läs här. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av cookies.

Stäng