Statcon är ett dimensioneringsprogram med en lång historia och många nöjda användare. Programmet riktar sig till alla som har behov av att snabbt och säkert kunna dimensionera och kontrollera balkar, pelare och träförband enligt Eurokod.

Dimensioneringsprogram för säkrare konstruktioner

Kontroll och överblick

Statcon är ett dimensioneringsprogram som gör att du får kontroll och bra överblick över dina konstruktioner. Programmet upplevs av våra användare som lätt att lära sig, snabbt, effektivt och användarvänligt med flera fördelar såsom snabb indata, överskådliga resultat och tydliga utskrifter.

Dimensioneringskontroll sker med hänsyn till den beräkningsnorm som valts. Resultatet presenteras direkt på skärmen både grafiskt och i tabellform. Programmets användargränssnitt (GUI) är utvecklat med senaste teknik och kan anpassas efter individuella behov. Resultatpresentation och kontroll blir därför ännu effektivare. I programmet finns även en inbyggd ”konstruktionsguide” som förenklar inmatning av indata.

För att följa branschens önskemål och de krav som ställs utvecklas detta konstruktionsprogram kontinuerligt, ofta i samarbete med branschledande företag.

Statcon finns i två olika versioner

Statcon Post&Beams är utvecklat för att underlätta arbetet med pelar- och balkkonstruktioner i trä och stål enligt Eurocode. Systemet hanterar konstruktionsvirke, kerto, limträ, stålprofiler och lättbalkar.

Statcon Connections är ett verktyg för dimensionering av laskförband. Trä- och stållaskar, utanpåliggande och inslitsade, förbinder elementen i knutpunkten med spik, skruv, bult eller dymling. Förbindarna såväl som elementen och laskarna kontrolleras.

Läs mer om Statcon Post & Beams och Statcon Connections längre ner på sidan.

Klicka ovan för att se filmen om Statcon eller besök oss på Youtube.

Statcon Post&Beams

Statcon Post&Beam stöder dimensionering av takåsar, takbalkar, golvåsar, avväxlingar, stolpar, pelare samt övriga raka element.

Tvärsnitt och material
Statcon Post&Beam stöder dimensionering av trä, limträ, LVL, lättbalk och valsat stål enligt angiven norm. För närvarande hanterar Statcon IPE, HEA, HEB, HEM, UNP, UPE, KKR, VKR, cirkulära rör och stänger. Lättbalkar som stöds är Masonite, Ranti och Hunton.

Specialelement
Även vissa typer av specialelement stöds såsom sadelbalk, pulpetbalk samt gerberskarvad takås.

Enkel inmatning av laster
Ange byggplats, byggnadsmått samt byggnadstyp och Statcon kommer automatiskt att räkna ut snö och vindlast för den aktuella byggplatsen. Lastkombinationer, för det aktuella nationella valet, skapas dynamiskt baserat på de angivna lasterna. Dessa laster kan kompletteras med extra punkt- och linjelaster. Statcon erbjuder även funktionalitet för dynamisk lastöverföring mellan konstruktioner i projektet.

Sviktkontroll
Statcon hanterar sviktkontroll på träbaserade golvbjälkar.

Balkskor och gerberskarv
Element kan kopplas samman genom balkskor samt skarvas med gerberskarv och om så önskas med en anpassad plåt. Kontroll sker mot beslagsleverantörens ETA.

Uppslagsplåt
Vid problem med upplagstryck vinkelrätt fibrerna, kan balken förstärkas med hjälp av upplagsplåt. Upplagsplåten dimensioneras och fördelar kraften mot balken på en större yta.

Urtag och hål
Möjlighet att lägga till urtag vid upplag samt hål. Förstärk hålen med plywood eller självborrande skruvar.

Support och utbildning
Support ingår i underhållsavtalet. För oss är det viktigt att du som kund snabbt ska få hjälp med användarfrågor. Vi erbjuder även utbildning i våra programvaror för att du ska få ut så mycket som möjligt av programmet. Utbildningen och supporten gör att våra kunder snabbt blir duktiga användare. Samtidigt ger det oss värdefull kunskap om hur våra kunder använder och vill använda programmet så att vi kan fortsätta förbättra programmen.

Statcon Connection

Statcon Connections är ett verktyg för dimensionering av laskförband. Trä- och stållaskar, utanpåliggande och inslitsade, förbinder elementen i knutpunkten med spik, skruv, bult eller dymling. Förbindarna såväl som elementen och laskarna kontrolleras.

Knutpunkter
Knutpunkter är lätta att skapa och redigera med Statcons effektiva guider och redigeringsverktyg. 

Belastningar
Laster anges för varje element respektive upplag. Om så önskas kan med enkelhet multipla lastfall kontrolleras. Statcon hjälper till att hålla krafterna i knutpunkten jämvikt. Skulle knutpunkten innehålla obalans uppmärksammas användaren på detta.

Förbindarplacering
Statcon hjälper till att placera ut förbindare enligt regler för kant- änd- och inbördes avstånd enligt aktuell norm. Detta kan ske automatiskt eller manuellt.

Laskar
Laskar kan formas med automatik eller manuellt ritas fritt. Välj mellan utanpåliggande eller inslitsade laskar. Stållaskarna analyseras med hjälp av FE medan trälaskar kontrolleras med vanliga normkontroller.

Export
Knutpunkter kan exporteras till CAD mjukvara via DXF (Drawing eXchange Format).

Support och utbildning
Support ingår i underhållsavtalet. För oss är det viktigt att du som kund snabbt ska få hjälp med användarfrågor. Vi erbjuder även utbildning i våra programvaror för att du ska få ut så mycket som möjligt av programmet. Utbildningen och supporten gör att våra kunder snabbt blir duktiga användare. Samtidigt ger det oss värdefull kunskap om hur våra kunder använder och vill använda programmet så att vi kan fortsätta förbättra programmen.

Utbildningar – få ut mer av dina program

Vi erbjuder utbildning i alla våra programvaror för att du snabbt ska lära dig programmet och få ut mesta möjliga av din investering.

Utbildningen i Statcon ges som företagsanpassad utbildning på plats hos er eller som en webbutbildning.

Statcon Utbildning

Installation

Singel
När enbart en användare behöver programvaran och är avsedd för installation på en lokal dator. Licensen kan flyttas mellan olika datorer.

Server
När flera användare behöver dela på programvaran från er egna servermiljö. Programmet installeras på antingen en server eller dator och licensen i en central server.