Tenwin Faktura – samfakturering för VVS-branschen

Tenwin Faktura / Kundreskontra hanterar samfakturering av många ordrar samt á-kontofakturering som styrs av upplagda lyftplaner. Programmet är utvecklat för rörbranschen av rörbranschen.

Funktioner

  • Skriv in artikelnummer och systemet hämtar all information och lägger in det i registreringen.
  • Enkel hantering av rabatter – från hel varugrupp, till enskilt pris på artikel.
  • Inställning för att markera artiklar som ”eget sortiment” efterhand som man fakturerar.
  • Anpassat för Rot-fakturering där ansökan till Skatteverket ligger klart för utskrift när kunden betalat fakturan. Samt bevakning där man ser vilka belopp som inte kommit in från Skatteverket.
  • Funktion för att ta fram gamla fakturor för att enkelt skriva ut dem igen.
  • Kundreskontran ger den bästa övervakningen av dina fakturor med möjlighet till avstämning, delinbetalningar, krav och räntehantering.
  • Man får en snabb kontroll över obetalda och förfallna fakturor och man har bevakning med påminnelser.
  • Man kan enkelt skapa kreditfakturor direkt från grundfakturan.

Artikelbanken

Artikelbanken ligger till grund för samtliga Tenwin program. Den omfattar produkter som distribueras via grossisternas prisfiler. Obegränsat antal grossistprislistor kan hanteras. Informationen har byggts upp utifrån grossisternas information och strukturers som i grossistkatalogerna för att användaren enkelt ska kunna hitta rätt artikel och snabbt få en prisjämförelse. Det finns sökfunktioner på RSK, El, Isolering, Ventilation, EAN, Sökord, Fabrikantnr samt Supersök. Alla artiklar är normtidsklassade enligt Normtidsverket för att kunna användas i kalkylsammanhang.

Prisjämförelse

På ett mycket enkelt och snabbt sätt kan användaren jämföra sina inlästa grossisters priser på olika artiklar. Programmet visar priser och rabatter för respektive grossist och vald artikel. Dessutom kan valfritt antal varugruppsavtal knytas till varje prislista.

Egen prislista

Med utgångspunkt från den omfattande pris- och artikelinformation som det finns tillgång till kan varje användare själv tillverka sina försäljningsprislistor. Exempelvis genom att välja att priset i första hand ska hämtas från Dahl, i andra hand från Ahlsell osv. Det är möjligt att ha fem olika prislistor som grund för den egna prislistan. Det går också att använda ett medelpris från dina inlästa grossistprislistor.

Marginal på artiklarna kan bestämmas på neutral varugrupp enligt artikelbankens struktur. Det går även att låta inköpspriset styra marginalen eller kombinera metoderna. Dessutom finns möjlighet att lägga på ett generellt påslag på alla priser, t ex om prislistan skall inkluderar moms. Alternativen är många och listan är klar på mindre än två sekunder och gratis.

Utskrifter

Det finns ett flertal olika utskrifter i programmet. Däribland en lista med nettopriser, rabattavtal och ett flertal artikelutskrifter. Bl.a. utskrifter av streckkods- etiketter med eller utan pris och katalog med streckkod. Utskrifterna av prislistor och etiketter ligger i artikelbanken.

Endast eget sortiment

En begränsad utskrift görs genom att välja endast eget sortiment. Då skrivs bara de artiklar ut som är markerade i artikelbanken som eget sortiment. Denna markering kan enkelt göras manuellt i artikelbanken eller med automatik från vårt faktureringsprogram.