Tenwin Kalkyl – kalkyler för VVS-branschen

Kostnaden för att utföra ett projekt beror av de material och produktionsmetoder man väljer. I anbudsskedet gäller det att finna de mest kostnadseffektiva lösningarna som uppfyller ställda krav. Tenwin Kalkyl hjälper dig säkerställa detta och har många fördelar som gör att du får ett stöd i ditt kalkylarbete. Det är ett komplett system för kalkylering av större anbud och projekt anpassat för VVS-branschen. Om behov finns kan Tenwin Kalkyl kompletteras med en ÄTA-modul.

Ett komplett system för att kalkylera anbud och projekt

Fördelar

  • Välj dina konstruktionslösningar från våra gedigna pris- och tidsatta uppslagsböcker
  • Justera enkelt innehållet i kalkylposterna efter de förutsättningar som gäller i ditt projekt
  • Kontrollera och justera enhetstider och materialpriser
  • Sammanställ kalkylen till ett anbud
  • Dokumentera strukturerat och professionellt med hjälp av proffsiga rapporter och utskrifter
  • Normtider finns för Nybyggnad, Ombyggnad, Industri, Kulvert, Sprinkler, Rivning och Tilläggsarbeten
  • En artikeldatabas följer med där man kopplar prislistor och sina unika grossistavtal till
  • Programmet har en smidig funktion för att kopiera material inom eller mellan projekt och flexibla slutblad och rapporter

Registrering

Inmatningsrutinen är personligt anpassad därför att man kan flytta kolumner, välja kolumnbredd, markera vilka kolumner som markören skall flytta sig till. Och med hjälp av olika färger för olika radtyper blir det väldigt lättöverskådlig.

I registreringen finns en suverän filterfunktion för att selektera ut visst material tex. vid utskrift eller felsökning.

Prisjämförelse

Det finns en överskådlig och avslöjande prisjämförelse där man enkelt kan välja en annan leverantör för enskilt material. Prisjämförelsen är programmets starkaste funktion. Programmet visar med grönt vilket pris som är billigast och med grått vilken prislista som är vald på raderna i kalkylen. Vill man ändra valt pris kan man göra det i den här dialogen. Det finns även en automatisk prisuppdatering i programmet.

Prissatser

Genom att markera rader i registreringen kan man själv skapa egna Prissatser tex för ett komplett tvättställ eller ett apparatrum, badrum m.m. Detta förenklar ditt arbete avsevärt genom att det spar tid på återkommande badrum m.m
Alla delar i prissatserna som har RSK nr uppdateras då du sen uppdaterar dina prislistor.

Utskrifter och Sammandrag

Förutom en helt “öppen“ rapportgenerator, där alla färdiggjorda utskrifter finns lagrade, skrivs kalkylsammandraget ut i ett Excelark. Rapportgeneratorn gör det möjligt att t ex lägga in sin egen “logga“ på sidorna, ändra kolumner och summeringar etc. Man kan även göra utskrifter som är baserade på lägsta pris vid prisjämförelsen samt göra utskrifter och beräkningar på vissa delar av kalkylen.

Export till Powerproject

Tenwin Kalkyl rangordnar arbetstid och material med hjälp av projektdelar och installationsdelar. Informationen utgör grunden för planeringen av projektet. I Tenwin Kalkyl finns funktion för export till planeringsprogrammet Powerproject. I Powerproject gör du lätt tid- och betalningsplaner vilket ger ditt företag en professionell framtoning samtidigt som du får en bra ekonomisk överblick för projektet.

Tillägg till Tenwin Kalkyl

Läs om artikelbanken som ligger till grund för samtliga Tenwin program samt om tilläggsmodulen Tenwin ÄTA.

Tenwin ÄTA
I Tenwin Kalkyl finns en smart tilläggsmodul, Tenwin ÄTA, som gör att du lättare kan ta betalt för alla ändrings- och tilläggsarbeten som uppstår i ett projekt.
ÄTA-modulen ger dig tillgång till alla inlästa prislistor och du kan anpassa grundregister till olika timkostnader och priser för återkommande eller projektunika arbetsmoment. Allt samlas automatiskt i din befintliga kalkyl och skapar ett enda dokument av hela projekt, inklusive alla PM och ÄTA som tillkommit under resans gång. Snyggt, överskådligt och
proffsigt.

I verkligheten uppstår förändringar. Nya förutsättningar, nya beslut och oförutsedda händelser innebär tilläggsarbeten och ändringar i det som redan är beställt. Hur dessa PM och ÄTA hanteras avgör ofta om projektet ska gå med vinst eller förlust.

Företagsunika register
Genom att definiera olika grundregister för resurser, texter och även olika arbetsmoment kan du få företagsunika register. Exempelvis olika timkostnader, olika fasta priser, återkommande arbetsmoment. Det är även möjligt att göra dessa projektunika.

Kontroll och lättöverskådlig hantering av ÄTA/PM
Användaren får en utmärkt översikt av ÄTA/PM när den är beställd, godkänd och fakturerad. Statusläge ex. Fråga/Svar, Anmälan, Meddelande osv.

Enkel och snabb registrering av dokument
När du skapar en ny ÄTA/PM hämtar systemet kunduppgifter från projektgrunduppgifterna. Systemet är flexibelt och kan hantera olika nummerserie för olika typer av arbete. Debitering och rabatter/påslag görs för respektive ÄTA/PM.

Du skriver in vad arbetet avser och kan även lägga en kommentar till arbetet. Dokumentet innehåller beskrivning på vilken plats i byggnaden det gäller, vem som utfört jobbet och om det är på ackord. I radregistreringen infogar man resurser, material och se priset på artikeln. Klickar du en extra gång på priset kan du välja vilket pris du vill använda bland dina prislistor. Med en enkel klick skriver du direkt ut ditt underlag för ÄTA/PM.

Proffsiga rapporter
Fördefinierade rapporter skapar snygga och proffsiga utskrifter. Det finns självklart möjlighet att företagsanpassa rapporterna såsom själva ÄTA utskriften, fakturaunderlag och sammanställning av samtliga ÄTA/PM.

Artikelbanken
Artikelbanken ligger till grund för samtliga Tenwin program. Den omfattar produkter som distribueras via grossisternas prisfiler. Obegränsat antal grossistprislistor kan hanteras. Informationen har byggts upp utifrån grossisternas information och strukturers som i grossistkatalogerna för att användaren enkelt ska kunna hitta rätt artikel och snabbt få en prisjämförelse. Det finns sökfunktioner på RSK, El, Isolering, Ventilation, EAN, Sökord, Fabrikantnr samt Supersök. Alla artiklar är normtids-klassade enligt Normtidsverket för att kunna användas i kalkylsammanhang.

Prisjämförelse
På ett mycket enkelt och snabbt sätt kan användaren jämföra sina inlästa grossisters priser på olika artiklar. Programmet visar priser och rabatter för respektive grossist och vald artikel. Dessutom kan valfritt antal varugruppsavtal knytas till varje prislista.

Egen prislista
Med utgångspunkt från den omfattande pris- och artikelinformation som det finns tillgång till kan varje användare själv tillverka sina försäljningsprislistor. Exempelvis genom att välja att priset i första hand ska hämtas från Dahl, i andra hand från Ahlsell osv. Det är möjligt att ha fem olika prislistor som grund för den egna prislistan. Det går också att använda ett medelpris från dina inlästa grossistprislistor.

Marginal på artiklarna kan bestämmas på neutral varugrupp enligt artikelbankens struktur. Det går även att låta inköpspriset styra marginalen eller kombinera metoderna. Dessutom finns möjlighet att lägga på ett generellt påslag på alla priser, t ex om prislistan skall inkluderar moms. Alternativen är många och listan är klar på mindre än två sekunder och gratis.

Utskrifter
Det finns ett flertal olika utskrifter i programmet. Däribland en lista med nettopriser, rabattavtal och ett flertal artikelutskrifter. Bl.a. utskrifter av streckkods- etiketter med eller utan pris och katalog med streckkod. Utskrifterna av prislistor och etiketter ligger i artikelbanken.

Endast eget sortiment
En begränsad utskrift görs genom att välja endast eget sortiment. Då skrivs bara de artiklar ut som är markerade i artikelbanken som eget sortiment. Denna markering kan enkelt göras manuellt i artikelbanken eller med automatik från vårt faktureringsprogram.

Dokument

Utbildning

Vi erbjuder utbildning i alla våra programvaror för att du snabbt ska lära dig programmet och få ut mesta möjliga av din investering.

Vi tillhandahåller grund- och fortsättningsutbildningar i kalkylprogrammet Tenwin Kalkyl. Dessutom håller vi kurser för ÄTA i Tenwin.

Tenwin Utbildning

Installation

Singel
När enbart en användare behöver programvaran och är avsedd för installation på en lokal dator. Licensen kan flyttas mellan olika datorer.

Server
När flera användare behöver dela på programvaran från er egna servermiljö. Programmet installeras på antingen en server eller dator och licensen i en central server.

Hosting
Säker hyrlösning för användning av våra programvaror oavsett om det gäller en eller flera användare och passar såväl små som stora företag. Det är enkelt att komma igång och du slipper blanda in en extern IT-konsult eller din IT-avdelning – det enda du behöver är en enhet med Internetanslutning, installera drivrutinen och logga in för att börja jobba. Kraven på uppkopplingshastighet är låga och det fungerar bra med exempelvis GPRS och 3G.
Elecosoft garanterar en driftsäker servermiljö där backup sker flera gånger per dag och vi sköter alla programuppdateringar, som du automatiskt får ta del av. Investeringskostnaden uteblir och du får istället en fast månadskostnad och en lösning som gör det möjligt för alla på ditt företag som använder programmet att ta del av samma information snabbt och effektivt, oavsett var de befinner sig. Detta ger ökad tillgänglighet och premierar det mobila kontoret.