Fördelen med att kombinera programvaror

Din väg till effektiva processer

Våra programvaror är effektiva var för sig. Väljer du dessutom att kombinera dem så kan du effektivisera ditt informations- och arbetsflöde ytterligare. Genom byggprojektets olika faser finns det information och processer som återkommer, behöver förmedlas till olika personer inom organisationen och ibland till och med till andra organisationer.

Vi utvecklar därför våra programvaror så att de enkelt ska kunna  kommunicera med varandra – antingen via integrationer, exporter eller andra smarta lösningar.

Kalkylera i Bidcon och planera i Asta Powerproject

Ett exempel på en effektiv kombination av programvaror är att använda Bidcon och Asta Powerproject tillsammans för operativ och strategisk styrning inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen. Smarta kopplingar gör att du kan använda samma data som grund i både din kalkylering och projektplanering. Genom att importera data från Bidcon-kalkylen för planeringen i Asta Powerproject kan du återanvända data och undvik dubbelarbete.

Mängda i Bluebeam Revu och kalkylera i Bidcon

Ett annat exempel på en uppskattad och effektiv kombination är integrationen mellan Bluebeam Revu och Bidcon. Den möjliggör att mängder från digitala ritningar i Bluebeam går att använda som underlag till kalkylen i Bidcon. Det minimerar risken för manuella fel och bidrar till tidsbesparing.