Dynamiska bilder i Bidcon värdefullt för Bygg & Konsult i Väst

I centrala Göteborg ligger företaget Bygg & Konsult i Väst AB som sedan 1990 har utfört nybyggnader och ombyggnader i alla dess former samt jobbat med bygg- och fastighetsservice. Idag jobbar man mycket med samarbetsentreprenad.

Om Bygg & Konsult i Väst

De flesta uppdragsgivare idag är lokala företag och det handlar om fasta kunder som återkommer med entreprenader. Ca 85 % av företagets order är samarbets-
entreprenad (av stora företag kallat partnering) med öppen redovisning. Det innebär att man redovisar sin kalkyl och slutsida och beställaren har på så sätt full insyn i kalkylen och under resans gång görs ekonomomiska uppföljningar.

– Byggverksamhet bygger på långa traditioner och långa relationer och det känns jättebra! Det innebär att vi oftast får förfrågan om att räkna på jobb. Någon gång går vi via LOU och räknar på jobb men oftast blir vi kontaktade, säger Mats Sevestedt som jobbar med kalkylering, inköp och projektledning.

Gedigen erfarenhet av kalkylering,
från Calc2000 till Bidcon

Mats har en gedigen erfarenhet inom bygg och kalkylering. Efter en lång period som snickare utbildade han sig till Byggtekniker och började redan 1990 använda kalkylprogrammet Calc2000 som var grunden till det nuvarande kalkylprogrammet Bidcon bygg.

– Fungerar inte kalkylverksamheten så fungerar inte byggföretaget. Det behövs styrmedel för att kunna ha kontroll av bygget. Det är också väldigt svårt att göra en betalningsplan om du inte har ett bra styrmedel och byggt kalkylen i byggdelar. Om du däremot bygger kalkyler i byggdelar, så kan du enkelt överskåda momenten och även timmar som ingår i varje delmoment och föra över dem till tidplanen, Mats Sevestedt.

Dynamiska bilden i Bidcon väldigt värdefull

Mats sitter varje dag med Bidcon, har alltid 2-4 kalkyler igång där han jobbar med mängdning, utskick, offertintag och prissättning.

– Bidcon är väldigt bra! Programmet samlar allt man jobbar med i ett menyfönster. Därifrån kan jag enkelt, genom att ändra i parametrarna göra om en byggdelstyp (tex kantbalk) så att den exakt motsvarar ritningen. Vid ändring i parametrarna ändras bilden i Bidcon också. På så sätt blir allt väldigt detaljerat och jag kan enkelt se att jag fått med allt. Om vi sedan får jobbet är det väldigt lätt att göra en produktionskalkyl – det är bara att ett ”knapptryck” från anbudskalkyl till produktionskalkyl, så är det färdigt. Jag frigör då tid för mig som jag kan lägga på att göra fördelaktiga inköp, säger Mats.

Koppling till andra program och tilläggsmoduler

Företaget har förutom kalkylprogrammet Bidcon även planeringsprogrammet Plancon som det finns överföringsfunktion till.

– Jag gör kalkylen i Bidcon och för sedan över den till Plancon och får på så sätt med både timmar, moment och även rubriker från kalkylen in i tidplanen. 
Ibland ska jag bara göra en Huvudtidplan för att lämna tillsammans med anbudet, för att de vill ha koll på tider. Sen går det över till platschefen som får justera lite i den och därefter kan han i stort sett bara döpa om Huvudtidplanen till Produktionstidplan där man tillsätter nya poster – el, rör, vent och styr så de finns med.

Företaget har rätt nyligt köpt till tilläggsmodulen Kontohantering till Bidcon. Med hjälp av denna modul finns det möjlighet att kontosätta grundregistrets alla resurser och därmed också de kalkyler man gör. När kalkylen är klar kan man på ett mycket enkelt sätt få ut en budget, dvs summa pengar per konto. Bygg & Konsult kan därför nu följa kostnaden även på detaljnivå.

– Ekonomi i ett företag är A och O. Det är oerhört viktigt att man har bra koll och kan hojta till om något är fel – därför är det viktigt med en bra och genomarbetad kalkyl.

Mats avslutar med att säga:
– Kalkylprogrammet Bidcon är så välutvecklat och det innefattar allt jag behöver. Jag har inte heller varit med om något strul med Bidcon. Därför rullar det på och jag har inte behövt använda mig av supporten som annars finns att tillgå.

Fakta

Företag: Bygg & Konsult i Väst AB
Antal anställda: Cirka 40
Verksamhet: Byggföretag
Elecosoftprogram som används: Bidcon, Plancon