EL-Andersson i Vessigebro AB uppskattar bra support

Företaget El-Andersson i Vessigebro har en lång och intressant historia bakom sig. Redan på 1930-talet startades firman under namnet Herbert Anderssons Elektriska. Företaget arbetade under sina första 30 år med att förse landsbygden med elektricitet och privatkunderna med nya kapitalvaror såsom spisar och kylskåp. Sedan dess har El-Andersson hela tiden utvecklats i sin samtid och är idag ett modernt bolag med 21 anställda. Företaget innehar många specialistkunskaper och är inriktade främst mot elinstallationer och styrsystem för maskiner och processindustri.

Behövde planeringsprogram och valde Elecosoft

2010 var El-Andersson i behov av ett planeringsprogram för att få kontroll på både tid, resurser och kostnader. I samband med detta tog de kontakt med Elecosoft och valde att köpa Plancon som är ett lättarbetat projektplaneringsprogram som hanterar just tid, resurser och kostnader.

Anders Andersson är tredje generationens ägare av El-Andersson och han berättar om samarbetet med Elecosoft.

– Vi började med att använda Plancon för tidsplanering. Därefter öppnades ögonen även för andra programhjälpmedel. När vi skulle investera i ett kalkylprogram jämförde vi några olika men ansåg att Bidcon var bäst för oss. Idag använder vi både Plancon, Sitecon och Bidcon och är mycket nöjda med att alla är från samma leverantör. Delvis på grund av att programmen samverkar, men det är också en stor fördel att supporten förenklas när vi bara behöver ringa ett nummer.

Anders fortsätter:
– Supporten är något som Elecosoft är mycket duktiga på. Jag är verkligen super nöjd med den hjälp och det bemötande som jag får.

Deltagit på de flesta kurstillfällena

– När vi först skaffat programmen hade vi två dagar med företagsanpassad utbildning för att komma igång på plats. Då lärde vi oss grunderna i programmen. Sedan dess har jag fått ett antal erbjudanden om gemensamma kursdagar och jag har tackat ja till de flesta. Utbildningsdagarna är mycket bra och håller en lämplig nivå. Ledarna är pedagogiska och kursdagarna är förlagda i bra lokaler på väl utvalda platser.