Elektroanalys använder Bidcon El för kalkylering

Karl-Erik Svensson är rutinerad inom elbranschen. Han driver företaget Elektroanalys som erbjuder tjänster till elbranschens installatörer. Specialiteten ligger i att utföra kostnadsberäkningar i byggprocessens alla skeden till elentreprenader.

På tidigt nittotal började man kunna använda datorn som hjälpmedel för att göra kalkyler. Karl-Erik hakade på trenden på en gång genom att börja använda DOS-programmet Elkalk.

– Att gå från manuell hantering till att kalkylera med hjälp av datorn innebar många fördelar. Men framförallt var det tidsbesparande och att minska risken för beräkningsfel som var en tydlig fördel redan på den tiden, menar Karl-Erik Svensson.

Arbetssättet i Bidcon

Sedan dess har Karl-Erik arbetat med flera olika kalkylverktyg. Idag använder han Bidcon fullt ut i sitt kalkylarbete.

– I början när jag använde Bidcon El tyckte jag att det var svårt att hitta i databasen men sedan databasen för några år sedan blev upplagd enligt varugrupperna i E-nummersystemet blev det betydligt enklare. Jag känner mig idag helt trygg med att jag både snabbt och säkert får in korrekta mängder in i kalkylen med hjälp av Bidcon El.

– Arbetssättet i Bidcon är mycket mer modernt än tidigare kalkylprogram som jag har använt. Om man tillämpar arbetssättet och de fördelar som finns i Bidcon kan man spara mycket tid på varje kalkyl. Ett exempel är att använda de färdiga delarna (byggdelstyper, produktionsresultat) i Bidcon och anpassa dem efter det specifika kalkylobjektet för att spara tid. Innehållen i dessa är väl utvecklade och räcker långt idag. Att produktionsresultat och byggdelstyper är upplagda efter E-nummerkatalogen gör det enkelt att arbeta med Bidcon, ska jag ha en strömbrytare så vet jag att jag kan leta på lista 18 till exempel.

Projekthantering i Sitecon

– Jag skaffade Sitecon 2006 och idag använder jag långt ifrån alla funktioner i programmet. Det mest värdefulla för mig är dokumenthanteringen i Sitecon. Jag har skapat en mappstruktur som är skräddarsydd för mig och mina kalkyluppdrag. Jag är så beroende av dokumenthanteringen i Sitecon att jag inte skulle klara mig utan programmet idag.

Fakta

Elektroanalys startades 1993 av Karl-Erik Svensson som har mångårig branscherfarenhet. Elektroanalys är ett företag som erbjuder tjänster till elbranschens installatörer. Elektroanalys specialitet ligger i att utföra kostnadsberäkningar i byggprocessens alla skeden på elentreprenader. För mer information: www.elektroanalys.se