Götenehus använder DDS-CAD hela vägen

Under många år använde Götenehus bara arkitekt-delen i DDS-CAD. För en tid sedan valde dock företaget att börja använda även konstruktionsdelen för att kunna dra full nytta av programmet.
– Det minimerar antalet överföringar som vi användare annars skulle ha behövt göra. Dessutom ger det oss ett rakare infoflöde, säger Roger Wändal, MA-chef på Götenehus.

 

Hustillverkaren Götenehus har arbetat i DDS-CAD sedan början av 1990-talet. Fram tills nyligen har man dock bara använt programmets A-del där själva husritningarna skapas. K-delen, alltså produktionsdelen har man lämnat därhän. Men i höstas kontaktade Roger Wändal Elecosoft och berättade att de, efter att ha provat en annan lösning under en tid, ville börja köra DDS-CAD fullt ut.
– Vi kände att systemet blivit mer utvecklat och att det passar vår bransch bra. Dessutom har vi ju redan alla hustyper inlagda i A-delen vilket gör det lättare att koppla ihop det med K-delen, förklarar Roger Wändal.Enligt Peter Boström, ansvarig för DDS-CAD på Elecosoft, innebär det en kvalitetssäkring att använda båda delarna av DDS-CAD. All information om husbygget, alla ritningar och beräkningar som förs in i A-delen lyfts automatiskt över i K-delen. Där hjälper programmet sin användare med i stort sett alla beräkningar som behövs för byggets fortsatta process; det kan handla om allt från att dela upp väggarna i olika skikt, att visa på reglarnas placering till att sammanställa kaplistor och skicka informationen direkt från programmet till datakapen.
– Det här sparar mycket tid och skapar en större precision eftersom du kan lita på att programmet räknar ut exakt vad som ska göras. Att Götenehus väljer vår totallösning känns som ett till bevis på att vi är på rätt väg. Det finns faktiskt inget annat program som kan ta ett husbygge hela vägen från modell till produktion på det här sättet, säger Peter Boström.DDS-CAD ägs och utvecklas kontinuerligt av den norska programleverantören Data Design System. Det har skräddarsytts och anpassats för Götenehus behov och Elecosoft har utbildat företagets personal.
– Götenehus vill kunna styra ännu mer själva, göra anpassningar som passar dem och ha möjlighet att ändra olika lösningar. Programmet går att anpassa efter de behov som finns och är väldigt pålitligt. Elecosoft har varit återförsäljare för det sedan 1980-talet och det är en trygg och effektiv helhetslösning, säger Peter Boström.

Fakta

Företag: Götenehus
Antal anställda: 190 personer i koncernen.
Verksamhet: Konstruktion, tillverkning och försäljning av småhus.
Elecosoftprogram som används: DDS-CAD, Bidcon Bygg, Plancon.