Jörgen och Torbjörn Byggare AB använder både Bidcon och Sitecon

JTB – Jörgen o Torbjörn byggare startade 1989 i Ljungskile, Bohuslän. Med åren har man byggt på sig en lång och gedigen kunskap inom byggnation och renovering.

Företaget arbetar framförallt mot privatmarknaden i närregionen och med projekt såsom nybyggnad av Lösvirkeshus, om- och tillbyggnader, grund- och schaktarbeten, takomläggningar, badrumsrenoveringar och försäkringsskador.
De båda ägarna, Jörgen och Torbjörn hjälps åt att räkna på jobb och sköta projektstyrningen

Lämnade tidigt Excel för Bidcon och Sitecon

Kalkylprogrammet Bidcon köptes in 2000 och några år senare köpte de in Sitecon för projekthantering.

– Jag och Torbjörn hjälps åt att räkna på jobben och vi använder Bidcon varje gång vi ska lämna pris på jobb. Innan vi skaffade Bidcon använde vi oss av excel, men tryggheten att allt finns med och att programmet räknar ihop allt på slutsidan gör att vi alltid använder Bidcon idag, säger Jörgen.

Stor hjälp av Bidcon även vid användning av en bråkdel av de funktioner som finns.

Jörgen och Torbjörn använder sig av en liten del Bidcons kapacitet, men tycker ändå att programmet är en tillgång.
Räknar på jobb gör de några gånger per vecka. Beroende på vilken typ av projekt som det gäller använder man olika arbetssätt. Vid stora projekt såsom tillbyggnader och villor används funktionen med Byggdelstyper där man bara lägger in kvadratmeter och samtidigt försäkrar sig om att få med allt material och tidsåtgång för varje moment. Vid mindre renoveringsprojekt lägger de in manuella poster med material och tid och justerar sedan dessa.

– Vi är inga datahackers så vi är lite för rädda att testa och se vad som finns. Men vi förstår att det finns många fler funktioner i programmet som skulle underlätta och hjälpa oss att spara tid, men redan med de funktioner som vi använder idag hjälper det oss väldigt mycket.

Sitecon håller ihop projekten

Projekthanteringsprogrammet Sitecon använder man till alla projekt och där förs dagbok och samlas alla dokument som hör till projekten. I projektmappen i Sitecon sparas tex alla offerter, materialdokument, bilder, email, fakturor mm, så allt är samlat på ett ställe. Dokument som inte kommer på elektronisk väg scannas in så även dessa kan sparas i samma projektmapp i Sitecon.

Fakta

Jörgen och Torbjörn Byggare AB – JTB AB har sedan starten 1989 arbetat i Ljungskile med omnejd. Med cirka 15 anställda erbjuder JTB AB verksamhet inom nybyggnad, om- och tillbyggnad, grund- och schaktarbeten, badrumsrenoveringar i samband med stambyte i hyreshus samt försäkringsskador. För mer information: www.jtbab.se