Memmo räddningen när A-inredning & Bygg gjorde omstart

Malmöbaserade A-Inredning & Bygg fick göra en nystart på verksamheten under hösten 2020. En satsning som blev möjlig genom en tydligt ökad digitalisering.

– Vi behövde göra något radikalt för att klara den ökande administrationen. Och efter bara en månad med Memmo är det en enorm skillnad. Jag har full koll och tidsredovisningen blir mycket enklare för personalen, säger Gert Svensson VD för företaget.

A-inredning & Bygg är ett piggt snickeriföretag som sedan mitten på 80-talet är kända för sitt rejäla hantverk och raka kommunikation. Man jobbar med allt från nyproduktion och om- och tillbyggnadsprojekt till renoveringar, kök, badrum och serviceprojekt. Lite extra stolt är man över att man som litet byggföretag ändå lyckas snuva de stora drakarna på uppdrag ibland. Detta beror bland annat på kombinationen av kompetens, korta beslutsvägar och en slimmad administration. Alla tio på företaget är hantverkare, och även tjänstemännen går i blåställ.

Hösten 2020 fick bli en om- och nystart för A-Inredning & Bygg, bl a som en konsekvens av att en av delägarna gått i pension. Idag arbetar man med ett drygt 20-tal projekt samtidigt och omsätter ungefär lika många miljoner. Målet är att växa ytterligare.

– Hemligheten bakom lyckade projekt är planering. Det blev ännu tydligare när ledningsgruppen blev mindre och mer ansvar föll på mig. Ju mer fokus vi kan lägga på planeringsstadiet, desto bättre går projekten, påpekar Gert som samtidigt erkänner att administration inte är någon favoritsysselsättning:

– Nej skittråkigt är väl rätt beskrivning. Jag är ju snickare först och främst, men inser samtidigt hur viktigt det är att det administrativa fungerar. Därför beslöt jag att hela firman ska bli digitaliserad.
A-inredning & Bygg har visserligen gjort kalkyler i Bidcon i närmare 20 år, medan det mesta andra – tidsredovisning, löner och fakturering – hittills skett manuellt.

– De första åren med Bidcon var inte bra. När vi köpte det var både vi och säljaren nya i det och lite osäkra på ur vi bäst skulle få nytta av programmet. Men sedan fick vi hjälp av Lars-Erik Einarsson på Elecosoft och han har varit en fantastisk hjälp.

– Jag vet ju att det finns många program på marknaden som kan öka digitaliseringen. Men eftersom vi kalkylerar i Bidcon, och kan den miljön, så var det logiskt att välja en lösning där Bidcon och det nya programmet skulle vara integrerade med varandra.
Valet föll på Memmo. Ett molnbaserat projekthanteringsverktyg från Elecosoft som fungerar som den sammanhållande länken för alla projekt.

– Vi har bara använt det i en månad hittills, men jag kan redan säga att det är fantastiskt. Enkelt att använda för personalen som kan logga in från vilken mobil eller dator som helst och föra timmar på projekten. Dessutom får jag betydligt bättre överblick över hur lönsamma vi faktiskt är. På fem minuter har jag full koll på allt i projektet…
De digitala genvägarna har gjort att företaget kunnat fortsätta fokusera på hantverket och hålla de administrativa kostnaderna på ett minimum. Idag hanterar A-inredning & Bygg all fakturering och övrig administration på en dag i veckan, tack vara underlaget som genereras i Memmo.

– Självklart har vi mycket kvar att lära, och det är flera nya funktioner som vi inte börjat använda ännu, som t ex att dela projektmappar och filer med externa partners. Men utan Memmo hade det här aldrig gått. Vi hade drunknat i administrationen, avslutar Gert Svensson.

www.ainredning.se