Skidstahus Produktion AB ser behovet av ett effektivt kalkylverktyg

Skidstahus Produktion AB är en av landets mest framgångsrika trähusproducenter. Företaget är beläget vid Ullångersfjärden, Höga Kusten, men har säljare över hela Sverige samt i Norge.

 

Skidstahus arbetar sedan 2006 i programvaran DDS-CAD som Elecosoft är återförsäljare av. I januari 2010 bestämde de sig för att börja kalkylera i Bidcon eftersom de kände behovet av att använda sig av ett smidigt kalkylprogram. Dessutom kommunicerar Bidcon och DDS CAD, precis som Elecosoft övriga programvaror, vilket innebär stora tidsbesparingar för företaget. Peo Westin, som arbetar som kalkylator, hade erfarenhet från Bidcon sedan tidigare och är nöjd med valet av kalkylprogram.
– Som hustillverkare vinner vi mycket på att anpassa byggdelstyperna till färdiga recept som sedan enkelt kan återanvändas i kommande kalkyler. Bidcon är ett smidigt program som är lättsamt att anpassa till egna verksamheten. Dessutom gillar jag bildhanteringen som gör beräkningarna tydliga, säger Peo Westin.

Idag har Skidstahus två Bidcon licenser och har anställt ytterligare en kalkylator. Orderingången är god och framtiden ser ljus ut för företaget.