Norlund Bygg effektiviserar sin projektering med DDS-CAD

Norlund Bygg tillverkar nyckelfärdiga hus, allt från små stugor till villor, helt efter varje kunds unika önskemål. Företaget har 30 anställda och i husfabriken i Skelleftehamn prefabriceras väggar, bjälklag och tak i form av storblock på upp till 3,6×11 meter. Ett övergripande mål är att leverera klimatsmarta och moderna hus vilket ställer höga krav på smarta lösningar och installationer. Blocken levereras till byggarbetsplatsen med färdig ut- och insida där ytterpanelen är målad och all el är fördragen.

Såg stora möjligheter med konstruktionsdelen

Norlund Bygg tillverkar mellan 8-10 hus per år under affärsidén att minimera onödiga omkostnader och leverera kostnadseffektiva hus med jämn och hög kvalité. 2015 letade Peter Norlund som äger och driver företaget efter en programvara som kunde effektivisera arbetsrutinerna ytterligare. Då de redan var kund hos Elecosoft via kalkylprogrammet Bidcon kom han i kontakt med DDS-CAD.

– Jag insåg snabbt möjligheterna med konstruktionsdelen i DDS-CAD. De funktioner som denna del innehåller gav oss precis det vi behövde och sparade mycket tid åt oss i jämförelse med att arbeta i den programvara vi använde tidigare, säger Peter Norlund som idag har använt programmet i snart 3 år.

Fakta

Företag: Norlund Bygg
Antal anställda: 30 personer
Verksamhet: Hustillverkare
Program från Elecosoft som används: DDS-CAD, Bidcon

Från skiss till maskinstyrning i samma programvara

DDS-CAD är uppbyggt i 2 delar, DDS-CAD Arkitekt för att visualisera i 3D och DDS-CAD Konstruktion som används mot produktion. Peter Norlund berättar hur de maximerar nyttan av programvaran och får ett effektivt arbetsflöde genom att använda båda funktionerna:

– I projekteringen använder vi båda delarna i DDS-CAD, i arkitektdelen skissar vi fram förslag till kunderna som presenteras i 3D-miljö. Konstruktionsdelen nyttjar vi till att ta fram produktionshandlingar till väggar och bjälklag. För att göra processen komplett används också maskinstyrning. Från programmet skickar vi styrfil direkt till datastyrd virekskap hos vår stomleverantör.