Konkurrensfördelar skapas i Aircoils batterivalsprogram

Elecosoft har fått förtroendet att utveckla Aircoils batterivalsprogram, AC MasterSelection, med möjligheter att beräkna, designa och prisberäkna en värmeväxlare som passar just kundens behov. Programmet utvecklas kontinuerligt för att leva upp till marknadens förväntningar och krav.

 

Aircoil AB är kund inom tjänsteområdet kundspecifik mjukvaruutveckling. Företaget är ett renodlat försäljningsbolag för fläktar, batterier och andra värmeväxlande produkter. Lars-Olov Strömner, VD på Aircoil, berättar att valet av Elecosoft som samarbetspartner togs på grund av Elecosofts rykte som branschexpert.– Vi är mycket nöjda med Elecosoft eftersom de har förmågan att snabbt sätta sig in i problemställningen och förstå vad vi vill ha ut av programmet. Detta har gett oss viktiga konkurrensfördelar, säger Lars-Olov Strömner.

Fakta

Företag: Aircoil AB
Antal anställda: 16 personer.
Verksamhet: Aircoil är ett renodlat försäljningsbolag för fläktar, batterier och andra värmeväxlande produkter.
Elecosofttjänst som används: Mjukvaruutveckling.