Industriellt byggande – från skiss till styrning av produktionslinjer

Som leverantör av programvaran DDScad utför vi även tjänster till de industriella byggarna i Sverige. Både till befintliga DDScad-kunder som pga hög arbetsbelastning har behov av extra resurser, och till företag som inte har egen projektering. Vi utför allt från bygglovshandlingar och visualiseringar i Arkitektdelen, till produktionshandlingar och kaplistor i Produktionsdelen. DDScad är idag det marknadsledande systemet i Sverige inom industriellt byggande. Vi har ca 110 kundföretag i Sverige och totalt cirka 300 användare. Det unika med programvaran är att det hanterar allt från skiss till styrning av produktionslinjer och datakapar i husfabrikerna. Vi erbjuder en rad olika tjänster genom DDScad:

För arkitekter

DDScad Arkitekt är ett 3-d projekteringsverktyg och innehåller funktioner som förenklar och effektiviserar vardagen. Programmets menyer, symbolbibliotek, beskrivningar och hjälp är på svenska. Arkitekt-modulen är avlastande och inspirerande att arbeta med. Programmet arbetar på samma sätt som användaren tänker. Med val från menyer och ”musklick” kan du effektivt arbeta dig igenom ett projekt.

För konstruktörer och produktion

DDScad Konstruktion är ett mycket effektivt verktyg för i det närmaste automatisk framställning av ritningar i 2D och 3D med tillhörande kap- och styckelistor. Alla relevanta data hämtas från BIM- modellen som är producerad i DDScad Arkitekt eller överförd från andra Cad-program och bearbetad via DDScad. Alternativa konstruktionslösningar och detaljer kan väljas av operatören. Utifrån dessa val kan programmet visa detaljer, numrera och måttsätta lösningarna. Man kan vid varje tidpunkt interaktivt göra de ändringar som är nödvändiga. Konstruktionsmodellen kan enkelt visualiseras i DDScad´s egen Ifc-viewer, där man kan se alla reglar, balkar, panel, läkt, isolering och skivor. Man kan också hämta in andra modeller, t.ex. vent, vvs och el (om dessa finns som Ifc-format) och göra kollisionskontroller för att se så att inga rör går genom t.ex. balkar. Man får fram lättlästa ritningar, där man själv bestämmer vilka skikt man ska skriva ut. Alla element som skapas får också en kaplista. Man kan även skriva ut sammanställda kaplistor för hela projektet.

Vi erbjuder följande handlingar/tjänster:

•Planer, Sektioner, Fasader (Bygglov)
•Perspektiv, rumsmodell
•Fotorealistiska bilder
•Distributionslista, Mängdlista
•Monteringsplaner
•Detaljer
•Marklinjer via Terrängmodul
•Situationsplan
•Dörr-Fönsteruppställning
•Ritningsförteckning
•Grundritningar/bjälklag
•Syllplaner
•Takplaner/takluckor
•Vägg/golv/tak- elevationer
•Kaplistor för element genereras
•Ifc-export
•Produktionsstyrning av vägg/golv/tak-linjer
•Kapning, borrning & fräsning
•Laserprojicering

Välkommen att kontakta oss för mera information om våra konstruktionstjänster.