Utbildningar – få ut mer av dina program

Vi erbjuder utbildning i alla våra programvaror för att du snabbt ska lära dig programmet och få ut mesta möjliga av din investering.

Våra kurser ges som öppna utbildningar på ett flertal platser i Sverige. Vi tillhandahåller även anpassad utbildning på ort eller distans.

Consultec, TR Reklambyrå

Kalkylering

Bidcon El

Kurserna vänder sig till kalkylatorer, projektledare, arbetsledare, platschefer och konsulter i El-branschen.

Läs mer

Bidcon Bygg

Kurserna vänder sig till dig som arbetar som kalkylator, entreprenadingenjör, platschef, arbetsledare eller konsult i byggbranschen.

Läs mer

Bidcon Anläggning

Kurserna vänder sig till dig som arbetar som kalkylator, entreprenadingenjör, platschef, arbetsledare eller konsult i anläggningsbranschen.

Läs mer

Bidcon VS

Kursen vänder sig till kalkylatorer, projektledare, arbetsledare, platschefer och konsulter i vs-branschen.

Läs mer

Bidcon Elkraft

Kursen vänder sig till kalkylatorer, projektledare och projektingenjörer i elkraftsbranschen.

Läs mer

LubeÄTA

För LubeÄTA erbjuder vi företagsanpassade utbildningar och webbutbildningar.

Läs mer

Lubekalk

Kursen i kalkylprogrammet Lubekalk vänder sig till alla på entreprenadföretag inom ventilationsbranschen som kalkylerar.

Läs mer

Tenwin Kalkyl

Kurserna i kalkylprogrammet Tenwin Kalkyl vänder sig till små och stora vvs-installatörer och konsulter.

Läs mer

Konstruktion & produktion

Statcon

Utbildningen i Statcon ges som företagsanpassad utbildning på plats hos er eller som en webbutbildning.

Läs mer

Staircon

Vi anpassar utbildningen efter ditt företags specifika behov för att våra utbildningar ska bli så effektiva som möjligt.

Läs mer

DDScad

Vi erbjuder anpassade utbildningar för 3D-CAD programmet DDScad.

Läs mer

Projektplanering

Asta Powerproject

Kurserna vänder sig till dig som arbetar allmänt med planering av verksamheter och projekt inom industrier och kommuner eller som arbetar som kalkylator, entreprenadingenjör, platschef, arbetsledare eller konsult inom bygg- och anläggningsbranschen.

Läs mer

Övriga programvaror

Tenwin Faktura

För Tenwin Faktura erbjuder vi företagsanpassade utbildningar och webbutbildningar.

Läs mer

Tenwin Order

För Tenwin Order erbjuder vi företagsanpassade utbildningar och webbutbildningar.

Läs mer