Grundkurs i planeringsprogrammet Asta Powerproject

Kursen vänder sig till dig som arbetar allmänt med planering av verksamheter och projekt inom industrier och kommuner samt till dig som arbetar som kalkylator, entreprenadingenjör, platschef, arbetsledare eller konsult i bygg- och/eller anläggningsbranschen och som vill:

 • Förstå planering av ett projekt
 • Använda ett rationellt verktyg för att planera verksamheten
 • Presentera projektets tidplan på ett enkelt och ”snyggt” sätt

Kursens mål

Kursen ger en grundläggande genomgång av programmet med praktiska övningar. Vi går igenom hur man bygger upp ett projekt från grunden fram till ett färdigt presentabel och lättläst tidplan.

Kursinnehåll

 • Allmänt om planering
 • Skapa och redigera arbetsuppgifter
 • Införa beroenden samt start- och slutflaggor. Beräkna glapp och kritisk linje
 • Skriva ut tidplaner
 • Redigera kalendrar
 • Tidplanens utseende
 • Färgkoda aktiviteter
 • Strukturera projektet – införa summerade arbetsuppgifter och undertidplaner
 • Lägga in anteckningar i tidplanen
 • Följa upp projektet – avstämning, framdrift, basprojekt
 • Enkel resurshantering

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i Windows
Grundläggande planeringskunskaper