Repetition & fortsättningskurs i kalkylprogrammet Bidcon 6.9 för anläggningsbranschen

Kursen vänder sig till dig som använder Lexcon/Bidcon 6.9 och som arbetar som kalkylator, entreprenadingenjör, platschef, arbetsledare eller konsult i anläggningsbranschen och som vill:

 • Repetera och fördjupa dina kunskaper i kalkylverktyget Bidcon.
 • Lära dig anpassa Bidcon till din egen verksamhet.
 • Få en inblick i tilläggsmodulernas möjligheter.

Kursens mål

Att få fördjupade kunskaper i Bidcon kalkylmässigt samt att få fördjupade kunskaper om hur man bl. a nyttjar och presenterar informationen i kalkylen på bästa sätt.

Kursinnehåll

 • Repetition och versionsnyheter
 • Skapa egna resurser, produktionsresultat och byggdelstyper
 • Produktionskalkyl
 • Egna mallar
 • Anpassning av slutsida
 • Anpassning av utskrifter
 • Inställningar och funktioner
 • Genomgång av moduler exempelvis konto, omkostnadskalkyl enl. önskemål.

Kursens innehåll anpassas till stor del av dina önskemål som deltagare. Lämna gärna frågor och önskemål i god tid innan utbildningen till kursledaren.

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i motsvarande grundkurs i Bidcon Anläggning
Grundläggande kunskaper i Windows