Grundkurs i kalkylprogrammet Bidcon 6.9 för anläggningsbranschen

Kursen vänder sig till dig som använder Lexcon/Bidcon 6.9 och arbetar som kalkylator, entreprenadingenjör, platschef, arbetsledare eller konsult i anläggningsbranschen och som vill:
 • Använda ett rationellt verktyg och arbetssätt för att kostnadskalkylera dina projekt
 • Nyttja kalkylens information som underlag för förfrågan/beställning av material/UE
 • Ha kontroll på material, maskiner, tider och priser.
 • Kunna utföra Á-prishantering.
 • Kunna dokumentera och presentera ett underlag för anbud till kund.

Kursens mål

På egen hand kunna göra en komplett anbudskalkyl med tillhörande slutsida samt Material-/ maskinsammanställning med hjälp av Bidcon.

Kursinnehåll

 • Grundläggande definitioner och begrepp
 • Söka information i registret
 • Nettokalkylering
 • Kapacitetsjustering
 • Material/Maskinsammanställning samt prisjustering
 • À-prislista
 • Slutsida
 • Utskrifter av kalkyler samt detaljritningar
 • Inställningar och funktioner

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i Windows
Grundläggande mängdnings- och kalkylkunskaper