Repetition & fortsättningskurs i kalkylprogrammet Bidcon 6.9 för byggbranschen

Kursen vänder sig till dig som använder Lexcon/Bidcon 6.9 och som arbetar som kalkylator, entreprenadingenjör, platschef, arbetsledare eller konsult i byggbranschen och som vill:

  • Repetera och fördjupa dina kunskaper i kalkylverktyget Bidcon.
  • Lära dig anpassa Bidcon till din egen verksamhet.
  • Få en inblick i tilläggsmodulernas möjligheter.

Kursens mål

Att få fördjupade kunskaper i Bidcon kalkylmässigt samt att få fördjupade kunskaper om hur man bl. a nyttjar och presenterar informationen i kalkylen på bästa sätt.

Kursinnehåll

  • Repetition och versionsnyheter
  • Skapa egna resurser, produktionsresultat och byggdelstyper
  • Egna mallar
  • Anpassning av slutsida
  • Anpassning av utskrifter
  • Inställningar och funktioner
  • Genomgång av moduler exempelvis konto, omkostnadskalkyl enl. önskemål.

Kursens innehåll anpassas till stor del av dina önskemål som deltagare. Lämna gärna frågor och önskemål i god tid innan utbildningen till kursledaren.

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i motsvarande grundkurs i Bidcon Bygg
Grundläggande kunskaper i Windows