Grundkurs i kalkylprogrammet Bidcon 6.9 för byggbranschen

Kursen vänder sig till dig som använder Lexcon/Bidcon 6.9 och som arbetar som kalkylator, entreprenadingenjör, platschef, arbetsledare eller konsult i byggbranschen och som vill:

 • Använda ett rationellt verktyg och arbetssätt för att kostnadskalkylera dina projekt
 • Nyttja kalkylens information som underlag för förfrågan/beställning av material/UE
 • Ha kontroll på material, tider och priser
 • Dokumentera och presentera ett underlag för anbud till kund

Kursens mål

På egen hand kunna göra en komplett anbudskalkyl med nettokostnader, omkostnader, tillhörande slutsida samt materialsammanställning med hjälp av Bidcon.

Kursinnehåll

 • Grundläggande definitioner och begrepp
 • Söka information i registret
 • Nettokalkylering
 • Tidsjustering
 • Materialsammanställning samt prisjustering
 • Slutsida
 • Utskrifter av kalkyler samt detaljritningar
 • Inställningar och funktioner

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i Windows
Grundläggande mängdnings- och kalkylkunskaper