Grundkurs i kalkylprogrammet Bidcon Bygg

Kursen vänder sig till dig som använder nya generationen Bidcon och som arbetar som kalkylator, entreprenadingenjör, arbetsledare, platschef eller konsult i byggbranschen och som önskar att:

 • Lära sig grunderna i Bidcon
 • Lära sig ett arbetssätt för att effektivt kostnadskalkylera sina projekt.
 • Kunna nyttja kalkylens information som underlag för förfrågan/beställning av material/UE.
 • Ha kontroll på material, tider och priser i sina projekt.

Kursens mål

Att deltagaren ska ha god kännedom hur man skapar en kalkyl med nya generationen av Bidcon samt hur man nyttjar och presenterar informationen i en kalkyl.

Kursinnehåll

 • Programmets uppbyggnad och grundläggande definitioner
 • Hantering av prislistor
 • Rekommenderad arbetsgång
 • Skapa kalkyler
 • Förändra tider och priser
 • Utskrifter och rapporter
 • Praktisk kalkylövning med dator

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i Windows