Grundkurs i kalkylprogrammet Bidcon Elkraft

Kursen vänder sig till kalkylatorer, projektledare, arbetsledare, platschefer och konsulter i elkraftbranschen. Du får lära dig att:

 • Använda ett rationellt verktyg och arbetssätt för att kostnadskalkylera dina projekt.
 • Nyttja kalkylens information som underlag för förfrågan/beställning av material/UE.
 • Ha kontroll på material, tider och priser.
 • Dokumentera och presentera ett underlag för anbud till kund.

Kursens mål

Att deltagaren ska ha god kännedom hur man skapar en kalkyl med Bidcon samt hur man nyttjar och presenterar informationen i en kalkyl.

Kursinnehåll

 • Programmets uppbyggnad och grundläggande definitioner.
 • Hantering av prislistor och rabattbrev.
 • Rekommenderad arbetsgång
 • Skapa kalkyler
 • Vi går igenom en större kraftkalkyl för att förstå hur det fungerar och jämför mot ett förfrågningsunderlag.
 • Förändra tider och priser.
 • Utskrifter och rapporter.

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i Windows och bakgrund inom Elkraft.