Fortsättningskurs i kalkylprogrammet Bidcon för El

Kursen vänder sig till kalkylatorer, projektledare, arbetsledare, platschefer och konsulter i elbranschen som vill:
 • Repetera och fördjupa dina kunskaper i kalkylprogrammet Bidcon El
 • Lära dig hur man använder programmet optimalt
 • Anpassa programmet till dig och företaget

Kursens mål

Att deltagaren ska ha god kännedom hur man effektivt skapar en strukturerad anbudskalkyl och anpassar Bidcon med egna inställningar.

Kursinnehåll

 • Repetition och versionsnyheter
 • Hantering av priser och rabattbrev
 • Skapa kalkyl (kalkylstruktur)
 • Använda de olika kalkylarken (netto, offert, omkostnad)
 • Företagsanpassade startmallar
 • Förändra tider och priser, Sammanställning
 • Anbud/Sammandrag
 • Á-priser
 • Utskrifter och rapporter
 • Export
 • Personliga och allmänna inställningar
 • Favoriter
 • Egna resurser, produktionsresultat och byggdelstyper

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper motsvarande grundkurs i Bidcon mot el
Grundläggande kunskaper i Windows