Kalkylteknik El – totalentreprenad med Bidcon för El

Kursen vänder sig till kalkylatorer, projektledare, arbetsledare, platschefer och konsulter i elbranschen. På kursen går man igenom den teknik man använder för att skapa en kalkyl på en icke projekterad anläggning.
 • Hur ser en förfrågan ut?
 • Vad skall den innehålla?
 • Vad säger ABT 06 om en totalentreprenad?
 • Att få baskunskaper i arbetet med kalkyler med en totalentreprenad.
 • Att kunna tolka ett förfrågningsunderlag.

Kursens mål

Efter genomgången kurs skall man på egen hand kunna skapa ett underlag för ett anbud samt få insikt i ABT 06 dokument som gäller för anbudsunderlaget.

Kursinnehåll

 • Det man behöver veta inom ABT 06 för att kunna skapa ett underlag för ett anbud.
 • Hur man tolkar handlingar som tillhör förfrågan. Får vi med precis det som ingår i förfrågan
 • Kalkylstrategi. Hur man lägger upp kalkylarbete på ett rationellt sätt så att allt kommer med i kalkylen
 • Praktiska övningar på arkitektritningar
 • Övriga indirekta kostnader i kalkylen som inte framgår av förfrågan
 • Sammanställningar och utskrifter

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i Windows

Välkommen att ta kontakt med oss för mer information eller bokning av kursen.