Kalkylteknik El – utförandeentreprenad med Bidcon för El

Kursen vänder sig till kalkylatorer, projektledare, arbetsledare, platschefer och konsulter i elbranschen. På kursen går man igenom alla de stadier som skall till för att få en komplett kalkyl, allt från juridiska dokument till sammanställning av anbudsunderlag.
  • Att få baskunskaper i arbetet med kalkyler på ritade elinstallationer
  • Att kunna tolka ett förfrågningsunderlag

Kursens mål

Efter genomgången kurs skall man på egen hand kunna skapa ett underlag för ett anbud samt få insikt i AB 04 kring det som gäller för anbudsunderlaget.

Kursinnehåll

  • Det man behöver veta inom AB 04 för att kunna skapa ett underlag för ett anbud
  • Hur tolkar man handlingar som tillhör förfrågan
  • Hur vi får vi med precis det som ingår i förfrågan
  • Kalkylstrategi. Hur man lägger upp kalkylarbete på ett rationellt sätt så att allt kommer med i kalkylen
  • Praktiska övningar på färdigprojekterade anläggningar
  • Övriga indirekta kostnader i kalkylen som inte framgår av förfrågan
  • Sammanställningar och utskrifter

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i Windows

Välkommen att ta kontakt med oss för mer information eller bokning av kursen.