Fortsättningskurs för Bidcon VS

Kursen vänder sig till kalkylatorer, projektledare, arbetsledare, platschefer och konsulter i VS-branschen som vill:

 • Repetera och fördjupa dina kunskaper i kalkylprogrammet Bidcon VS
 • Lära sig hur man använder programmet optimalt.
 • Anpassa programmet till sig och företaget.

Kursens mål

Att deltagaren ska ha god kännedom hur man effektivt skapar en strukturerad anbudskalkyl och anpassar Bidcon med egna inställningar.

Kursinnehåll

 • Repetition och versionsnyheter
 • Hantering av priser och rabattbrev
 • Skapa kalkyl (kalkylstruktur)
 • Använda de olika kalkylarken (netto, offert, omkostnad)
 • Företagsanpassade startmallar
 • Förändra tider och priser, Sammanställning
 • Anbud/Sammandrag
 • Á-priser
 • Utskrifter och rapporter
 • Export
 • Personliga och allmänna inställningar
 • Favoriter
 • Egna resurser, produktionsresultat och byggdelstyper

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i Bidcon
samt grundläggande kunskaper i Windows