Grundkurs i kalkylprogrammet Bidcon VS

Kursen vänder sig till kalkylatorer, projektledare, arbetsledare, platschefer och konsulter i vs-branschen som vill:

 • Lära sig grunderna i Bidcon
 • Lära sig ett arbetssätt för att effektivt kostnadskalkylera sina projekt.
 • Kunna nyttja kalkylens information som underlag för förfrågan/beställning av material/UE.
 • Ha kontroll på material, tider och priser i sina projekt.

Kursens mål

Att deltagaren ska ha god kännedom hur man skapar en kalkyl med Bidcon 2015 samt hur man nyttjar och presenterar informationen i en kalkyl.

Kursinnehåll

 • Programmets uppbyggnad och grundläggande definitioner
 • Hantering av prislistor
 • Rekommenderad arbetsgång
 • Skapa kalkyler
 • Förändra tider och priser
 • Utskrifter och rapporter
 • Praktisk kalkylövning med dator

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i Windows