Grundkurs i kalkylprogrammet LubeKalk

Kursen vänder sig till alla på entreprenadföretag inom ventilationsbranschen som kalkylerar och som vill:
  • Använda ett rationellt arbetssätt och effektivt IT-verktyg för att kostnadskalkylera sina projekt.
  • Ha en snabb mängdning från ritningar med mätpenna.
  • Ha kontroll på material, tider och priser.
  • Dokumentera ett underlag för anbud.

Kursens mål

Efter kursdagen skall deltagare klara av att gör en kalkyl i IT-verktyget LubeKalk

Kursinnehåll

  • Kort översiktlig demo av programmets uppbyggnad och grundläggande funktioner.
  • Gemensam genomgång av programmet, funktion för funktion, där deltagarna själva utför alla arbetsmoment steg för steg.
  • Deltagarna får göra en kalkyl på ett litet övningsexempel.

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i Windows