Administration i projekthanteringsverktyget Memmo

Kursen vänder sig till dig som administrerar Memmo och som vill:

 

 • Fördjupa dina kunskaper i Memmo
 • Lära dig hantera dokumentmallar i Memmo
 • Lära dig ställa in behörighetsfunktionerna i Memmo
 • Anpassa Memmo till ditt företags verksamhet

Kursens mål

Att ni skall efter kursen kunna anpassa Memmo till ert företags förutsättningar och behov.

Kursinnehåll

 • Projektorganisation
 • Versionsnyheter
 • Redigera Elecosofts dokumentmallar och index
 • Arbeta med egna dokumentmallar
 • Eget företag, tidsregistrering
 • Behörighet
 • Egna inställningar
 • Etiketter

Kursens innehåll anpassas till stor del av dina önskemål som deltagare.

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i Windows och Outlook