Fortsättningskurs för branscher inom El/VS/Vent/Övriga

Kursen i planeringsprogrammet Plancon vänder sig till kalkylatorer, projektledare, platschefer, arbetsledare och konsulter som vill:
 • Repetera och fördjupa sina kunskaper i Plancon
 • Använda ett rationellt verktyg för att planera verksamheten
 • Kunna hantera resursplanering
 • Lära sig avstämning och uppföljning av projekts framskridande

Kursens mål

På egen hand kunna göra och presentera en tidplan med hjälp av Plancon.
Kunna hantera tidplanering, resursplanering, betalningsplan och uppföljning.
Förstå att Plancon kan formas till egen verksamhet.

Kursinnehåll

 • Repetition och versionsnyheter
 • Tidplan med resurser
 • Flera kalendrar i ett projekt
 • Skapa nytt fönster/skrivbord
 • Avstämning och uppföljning
 • Hantera kostnader och intäkter
 • Utskrifter
 • Layoutmöjligheter
 • Inställningar

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper motsvarande grundkurs i Plancon.
Grundläggande kunskaper i Windows.

Välkommen att ta kontakt med oss för mer information om anpassad utbildning och/eller offert.