Grundkurs för branscher inom El/VS/Vent/Övriga

Kursen i planeringsprogrammet Plancon vänder sig till kalkylatorer, projektledare, platschefer, arbetsledare och konsulter som vill:
 • Presentera projektets tidplan på ett enkelt och ”snyggt” sätt
 • Lära sig använda ett rationellt verktyg för att planera verksamheten
 • Förstå planering av material, personal och andra kostnader

Kursens mål

På egen hand kunna göra och presentera en tidplan med hjälp av PlanCon.

Kursinnehåll

 • Programmets uppbyggnad och grundläggande definition
 • Enkel tidplan
 • Tidplan med resurser
 • Kalender
 • Utskrifter
 • Layoutmöjligheter
 • Enkel uppföljning
 • Import av kalkyl (beroende på deltagarna)

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i Windows

Välkommen att ta kontakt med oss för mer information om anpassad utbildning och/eller offert.