Repetition- och fortsättningskurs för bygg- och anläggningsbranschen

Kursen i planeringsprogrammet Plancon vänder sig till dig arbetar som kalkylator, entreprenadingenjör, platschef, arbetsledare eller konsult i bygg- och/eller anläggningsbranschen och som vill:
 • Repetera och fördjupa dina kunskaper i Plancon
 • Använda ett rationellt verktyg för att planera verksamheten
 • Hantera planering av kostnader och resurser
 • Stämma av och följa upp projektets framskridande

Kursens mål

Att få fördjupade kunskaper i Plancon och lära sig resursplanering samt kunna arbeta med mål och uppföljning av projekt.

Kursinnehåll

 • Repetition och versionsnyheter
 • Tidplan med resurser
 • Kostnader, betalningsplan
 • Avstämning och uppföljning
 • Import av kalkyl från Bidcon
 • Sortering, filter
 • Utskrifter
 • Layoutmöjligheter
 • Inställningar

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i motsvarande grundkurs i Plancon.
Grundläggande kunskaper i Windows.

Välkommen att ta kontakt med oss för mer information om anpassad utbildning och/eller offert.